Onderzoek naar het signaleren en melden van beroepsziekten - door NCvB

Astma en COPD. Deze ziekten kunnen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen worden veroorzaakt. Deze beroepsziekten worden echter nog maar weinig op tijd gesignaleerd en gemeld. Hoe kunnen we beter in beeld krijgen hoe vaak deze ziekten voorkomen?

Onderzoek: wat belemmert een melding?

Het NCvB, onderdeel van het Coronel Instituut, doet onderzoek naar het signaleren en de preventie van beroepsziekten die zijn ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. “We onderzoeken welke factoren het melden en signaleren van deze ziekten belemmeren. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten om bedrijven te helpen bij het diagnosticeren en melden van beroepsziekten”, aldus Schutte.

Moeilijk frequentie in te schatten: niet alle beroepsziektes worden gemeld

Het NCvB voert het onderzoek uit in de bouw- en installatiesector. Ziekten als astma en COPD zijn onder medewerkers in deze branches niet zeldzaam. “Een ziekte als COPD wordt echter vaak aan roken toegeschreven, maar kan ook het gevolg zijn van blootstelling aan gevaarlijke stoffen”, vertelt Marijke Schutte, onderzoeker bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). “Deze beroepsziekten worden weinig gemeld, dus het is lastig om in te schatten hoe vaak het precies voorkomt.” Onderzoeker bij het NCvB en arbeidshygiënist Stan de Poot vult Schutte aan: “De relatie tussen een ziekte en blootstelling is moeilijk te beoordelen. Er zijn namelijk veel andere factoren die een rol kunnen spelen bij optreden van ziekte.”

Scorelijst voor bedrijfsartsen

Hoe ze precies te werk gaan? Volgens de huidige Arbeidsomstandighedenwet zijn bedrijfsartsen verplicht om beroepsziekten te melden: “Voor dit onderzoek hebben we een scorelijst ontwikkeld die bedrijfsartsen kunnen gebruiken als leidraad voor het signaleren, melden en uitvoeren van adviezen. Deze vragenlijst gaan we evalueren tijdens de studie. Daarnaast bespreken we in focusgroepen hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze ziekten beter voorkomen kunnen worden”, aldus De Poot.

Signaleren en melden makkelijker maken

“Met de uitkomsten van deze studie willen we het signaleren en melden van beroepsziekten makkelijker maken en uiteindelijk een bijdrage leveren aan de preventie van beroepsziekten door beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen.”

Bedrijfsartsen kunnen beroepsziekten hier online melden.

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via www.hoeveiligwerkjij.nl!