"Veiligheid en winst vormen geen spanningsveld" - door Leonard Verweij, Verweij Houttechniek

Verweij Houttechniek is een familiebedrijf in Woerden dat al ruim 135 jaar bestaat. Met in totaal 110 werknemers wordt er in het bedrijf gewerkt aan het produceren van o.a. ramen, deuren en kozijnen voor verscheidene vastgoedrenovatieprojecten. Momenteel wordt het bedrijf gerund door de vijfde generatie, waar directielid Leonard Verweij toe behoort. Hij zet zich samen met de andere directieleden, de preventiemedewerker en de productieleider dagelijks in voor een veilige werkvloer. Verweij: ‘De directie heeft als speerpunt om goed te zijn voor mens en milieu. De basis is dat je mensen behandelt zoals je zelf ook behandeld wilt worden.’

Leonard (415x277) pixlr

Blootstelling aan houtstof minimaliseren

Tijdens het zagen, schuren en frezen van het hout ontstaat houtstof, een stof die afhankelijk van de houtsoort en concentratie van de stof in de longen schadelijk kan zijn. Aangezien houtstof een afvalproduct is van het basiselement in het bedrijf, ontkomt Verweij Houttechniek niet aan de productie ervan. Wel zorgen ze ervoor dat blootstelling aan deze stof in de productiehal tot een minimum beperkt wordt. Er wordt gewerkt met machines die aan alle wet- en regelgeving voldoen. Verweij legt uit: ‘Minimalisatie van blootstelling aan houtstof is onderdeel van de machinerie die wij inkopen. Het hout wordt hier bewerkt op machines die allen voorzien zijn van afzuiging. Daarmee wordt het overgrote deel van de vrijgekomen houtstof al direct weggenomen. Toch komt er bij handwerk soms wat houtstof vrij in de ruimte en is het belangrijk om dat ook veilig weg te nemen. Wij proberen hierover bewustwording te creëren bij de medewerkers en daarmee hun gedrag aan te sturen. Zo is vegen verboden en moet iedereen gebruikmaken van de stofzuigers om werkplekken schoon te houden.’

Veiligheid centraal

Volgens Leonard Verweij is veiligheid altijd een centraal onderdeel geweest in de bedrijfsvoering van Verweij Houttechniek. Als ze terugkijken naar hoe ze vroeger werkten, dan doet dat nu hun wenkbrauwen fronsen. Was de veiligheid binnen het bedrijf toen niet optimaal? ‘Gekeken door de bril van nu niet, maar met de informatie die toen beschikbaar was wel. Je kunt alleen handelen met de kennis van nu’, aldus Verweij.

Verder voegt Verweij toe dat veilige werkwijzen het productieproces niet in de weg hoeven te zitten en juist kunnen bijdragen aan efficiëntie op de werkvloer. Hij zou nooit een onveilige situatie tolereren om meer winst te maken: ‘Bij ons vormen veiligheid en winst geen spanningsveld, want zodra winst maken ten koste gaat van de veiligheid hebben we een bedrijfsvoering waar we niet achter staan.’

Duurzame inzetbaarheid

In de toekomst wil Verweij Houttechniek niet alleen blijven innoveren op veiligheid, maar ook op duurzame inzetbaarheid van het personeel. Dit betekent dat ze, naast goede en veilige machines, investeren in ergonomische werkplekken. Zo zijn ze een pilot gestart met exoskeletten om zwaar lichamelijk werk te verlichten. Vooral bij het werk op locatie ziet Verweij mogelijkheden tot verbetering: ‘Ik zie dat er bij het leveren van onze producten aan de klant nog veel handwerk wordt verricht. Onze producten zijn zwaar en dat is belastend voor onze medewerkers. Ik hoop dat er meer hulpmiddelen beschikbaar komen om dit fysieke werk over te nemen.’

Gouden tip voor veilig werken: ‘Wees je voor de lange termijn bewust van de schadelijke gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen. Wanneer je als bedrijf toe bent aan vernieuwing in machines, probeer daar dan het maximale uit te halen op gebied van veilig en gezond werken. Er zit namelijk kwaliteitsverschil tussen beschikbare middelen. Kies voor het hoogst haalbare: dat draagt zichtbaar (en onzichtbaar) bij aan een schone, veilige en gezonde werkvloer.’  

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via www.hoeveiligwerkjij.nl!