"Blijf veilig werken stimuleren, dan gaan werknemers vanzelf overstag” - door John Janssen, Smeulders Interieurgroep

John Janssen houdt zich als preventiemedewerker én leidinggevende in de productie dagelijks bezig met veilig werken met gevaarlijke stoffen. “Veilig werken doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving. Dat probeer ik onze werknemers steeds opnieuw duidelijk te maken”. Bij het bedrijf waar Janssen werkzaam is, Smeulders Interieurgroep, wordt veel aandacht besteed aan veilig werken. We spraken met Janssen over de dagelijkse realiteit van veilig werken met gevaarlijke stoffen. Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe zorgen we ervoor dat er ook écht veilig gewerkt wordt?

john

Bewustwording creëren

Bij Smeulders Interieurgroep wordt er gewerkt met houtstof, lijm, verf, kitproducten en oplosmiddelen. Als preventiemedewerker is Janssen verantwoordelijk voor het beheer van stoffen. “Daarnaast organiseren we toolboxmeetings, waarin het personeel samenkomt om over veilig werken te praten en assisteer ik met het opstellen en naleven van de RI&E”, vertelt Janssen.

Bewustwording creëren is niet altijd makkelijk. “We doen ons best om mensen bewust te maken van de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen en proberen een gedragsverandering in gang te zetten. Dit lukt niet zomaar. ‘Een beetje stof, dat is toch niet gevaarlijk?’, is de misvatting. Maar alle ‘kleine beetjes’ bij elkaar kunnen een grote impact hebben.”

Oud en jong

Of Janssen een verschil ziet tussen jongere en oudere werknemers met betrekking tot veilig werken? Hij denk dat dat wel meevalt. “Oudere werknemers moeten als voorbeeld dienen voor jongeren, maar zitten soms vast in hun oude gewoonten. Als jongeren dit zien is de kans groot dat ook zij niet alle procedures correct volgen. ‘Zij doen het ook zo’, wordt er dan gezegd. Het verschilt dus echt per individu of het belang van veilig werken wordt ingezien. Ik probeer werknemers altijd duidelijk te maken dat ze voor zichzelf moeten nadenken. Je werkt niet alleen veilig voor je collega’s, maar ook voor je familie. Iedereen wil zijn of haar kinderen zien opgroeien. Het is niet de bedoeling, en niet nodig, dat je dat straks alleen nog kan met een zuurstofapparaat.”

Begin bij de bron

Op scholen is ook nog terrein te winnen op het gebied van veilig werken met gevaarlijke stoffen, vindt Janssen. “Het onderwerp veilig werken wordt wel behandeld op scholen, maar vaak gaat dit over fysieke veiligheid, zoals veilig werken met machines. Er kan en moet zeker meer aandacht worden besteed aan werken met gevaarlijke stoffen. Als jongeren bij ons komen werken, wijzen we hen op alle gevaren in de fabriek en blijven we op veilig werken hameren.”

Signaleren en tijd maken

Ook andere werknemers bij Smeulders Interieurgroep worden op onveilig gedrag aangesproken. “Door onveilig werken op tijd te signaleren en te benoemen probeer je mensen bewust te maken. Ik heb het idee dat werknemers bij Smeulders er geen moeite mee hebben om gevaarlijke situaties aan te kaarten. Ik merk echter dat tijdsdruk wél een obstakel is wat veilig werken in de weg staat. Sommige werkzaamheden kosten nou eenmaal meer tijd, als je deze veilig doet. Je moet accepteren dat bepaalde handelingen iets meer tijd kosten. We blijven dit herhalen, zodat veilig werken de norm wordt.”

Je doet het niet alleen voor jezelf

Zijn tip aan bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen: “Maak werknemers duidelijk dat je veilig werken niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor je partner kinderen en/of ouders. Probeer ze duidelijk te maken dat als er iets met je gebeurt, dit niet alleen betrekking heeft op jezelf maar ook de mensen om je heen beïnvloedt. En blijf op veilig gedrag hameren. Ik denk dat mensen zich steeds bewuster worden van de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. Naarmate wij blijven opletten, en veilig werken blijven stimuleren, gaan werknemers vanzelf overstag.”

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via www.hoeveiligwerkjij.nl!