"Zorg voor je werknemers: veilig werken met gevaarlijke stoffen hoort" - Dennis Petrus, ASN Vermaire

Dennis Petrus is samen met zijn twee broers eigenaar van het autoschadebedrijf ASN Vermaire in Haarlem. In het bedrijf wordt onder andere gewerkt met verdunningsmiddelen en oplosmiddelen. Verder moet er ook rekening worden gehouden met uitlaatgassen. “We proberen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken, en waar nodig bieden we passende beschermingsmiddelen”, aldus mede-eigenaar Petrus.

dennis

Naar de wens van onze vader: goed zorgen voor onze werknemers

“Het bedrijf is opgericht door mijn vader. Ooit begon hij met één man, en inmiddels zijn we met ruim dertig mensen.” De vader van de drie broers overleed vorig jaar, maar samen met zijn broers zet Petrus de visie van zijn vader voort. “Mijn vader wilde graag het pand hiernaast bij ons bedrijf betrekken. Toevallig vertrok onlangs onze buurman en konden wij het gebouw overnemen. Het is fijn om te zien dat we zijn plannen nu alsnog kunnen uitvoeren. Dat geeft mensen ook een vertrouwd gevoel. Daarnaast vond mijn vader het belangrijk dat we goed voor onze werknemers zorgen. We voelen ons verantwoordelijk en willen dat iedereen veilig naar huis gaat aan het einde van de dag. Natuurlijk wil je als ondernemer de beste en grootste zijn, maar onze werknemers staan op nummer één.”

Werken aan een veilige werkomgeving

ASN Vermaire maakt deel uit een franchiseketen, ASN-autoschade. “Op landelijk niveau hebben we afspraken gemaakt, onder andere over veilig werken. Veilig werken is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar de franchiseorganisatie zorgt er ook voor dat je je aan je afspraken houdt en dat je ge-audit wordt. Zo hebben we bijvoorbeeld allen een duurzaamheidslabel, dat ons verplicht tot het uitsluitend gebruiken van producten die minder mens- en milieubelastend zijn dan reguliere producten”, vertel Petrus. “Daarnaast doen we ook elk jaar standaard een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Het is niet verplicht dit ieder jaar te doen, maar ik vind dit wel verstandig. Het onderzoek laten we uitvoeren door een extern bureau. De werkplaats wordt dan gecontroleerd, er worden stofmetingen verricht en onze mensen worden geïnformeerd over blootstelling aan gevaarlijke stoffen in onze werkplaats.”

Extern advies zorgt voor een frisse en kritische blik

Volgens Petrus is de RI&E echt een eye opener voor werknemers: “Ik zou andere bedrijven dan ook aanraden om externen in te huren om de veiligheidssituatie te beoordelen. Dit gebeurt naar mijn idee nog veel te weinig. Na een tijdje word je blind voor de dingen die je verkeerd doet en externen kunnen je daarop wijzen. Zij kijken met een andere blik naar je bedrijf en zo krijg je een hoop inzichten.”

Daarbij zijn stofmetingen heel nuttig: “Stoffen waarvan je het niet verwacht kunnen juist schadelijk voor de gezondheid zijn. Denk bijvoorbeeld aan een parfum dat je in een auto spuit, zodat deze vanbinnen fris ruikt. Het parfum dat wij gebruikten leek onschuldig, maar bleek na controle een gevaarlijke stof te bevatten. Toen hebben wij deze direct verwijderd. Om erachter te komen of dergelijke stoffen schadelijk zijn, raad ik daarom andere werkgevers aan regelmatig metingen te laten verrichten en veiligheidsinformatiebladen te lezen.”

Uitkomsten delen

Als er een risico-inventarisatie wordt gedaan in het bedrijf is het ook interessant voor werknemers om deze metingen ter plekke in te kunnen zien. “Zo kunnen ze met hun eigen ogen zien hoe schadelijk bepaalde stoffen zijn voor hun gezondheid. Natuurlijk delen we de uitkomsten van deze onderzoeken ook altijd tijdens onze werkbesprekingen zodat iedereen goed geïnformeerd is. Dan begrijpen ze ook beter waarom het gebruik van ingebouwde afzuigsystemen in combinatie met gelaatsmaskers belangrijk is. Je moet als werkgever allereerst voorkomen dat je werknemers met gevaarlijke stoffen werken, maar als er (nog) geen goede alternatieven bestaan, is het belangrijk om op een andere manier blootstelling te voorkomen ”, aldus Petrus.

Veilig leren werken

Het scholen van werknemers over veilig werken begint bij ASN Vermaire al vroeg. “Als werknemers in dienst treden, moeten zij formulieren tekenen dat ze op de hoogte zijn van alle beschermingsmaatregelen die we bieden. Ook geven we documenten mee waarin staat beschreven welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden”, vertelt Petrus.

“Veilig werken met gevaarlijke stoffen is wat hoort. Je zegt eigenlijk tegen je werknemer ‘ik bekommer me om jouw gezondheid’. Iedereen moet daarom ook zijn of haar verantwoordelijk nemen om veilig te werken. Daarbij moet je elkaar er ook op attenderen dat er veilig gewerkt moet worden. En veilig werken moet worden besproken in vergaderingen. Uiteindelijk is het namelijk: herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Veilig werken moet in het systeem van je werknemers komen en dat gebeurt niet zomaar.”

Tips ontvangen van experts en ervaringsdeskundigen over veilig werken met gevaarlijke stoffen in jouw sector? Meld je aan via www.hoeveiligwerkjij.nl!