Wat kan ik als werkgever doen tegen lichamelijke belasting?

Aan de slag met het voorkomen van lichamelijke overbelasting op de werkvloer? Volg dan het Stappenplan Lichamelijke Belasting om de risico’s op lichamelijke belasting in jouw bedrijf in kaart te brengen en tot een aanpak met passende maatregelen te komen. Het is belangrijk om in elke stap je werknemers goed te betrekken. Het succes van de aanpak hangt namelijk af van de medewerking van werknemers. Werk als werkgever daarom met hen samen en maak afspraken.

Lees hieronder verder voor een eerste indruk van de stappen:

RI&E

Het is wettelijk verplicht om als bedrijf of organisatie een arbobeleid te hebben en de risico-inventarisatie & evaluatie is daar onderdeel van. Een werkgever is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en actueel houden van de RI&E. In een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie in kaart, zoals risico’s op het gebied van lichamelijke belasting. Vervolgens maak je een Plan van Aanpak (PvA) voor het beheersen van deze risico’s. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.

Een werkgever kan zelf een RI&E opstellen of kan daar zogenaamde RI&E-instrumenten voor gebruiken. Een RI&E-instrument is een digitaal hulpmiddel en wijst op de meest voorkomende risico’s binnen je bedrijf. Met de online applicatie op routenaar.rie.nl kun je een RI&E voor jouw bedrijf maken, op de manier die je zelf kiest. Via een paar vragen ontdek je welke routes mogelijk zijn en kun je direct zelf aan de slag. Als hieruit blijkt dat er een hoog risico is op lichamelijke belasting binnen je bedrijf, dan is verder onderzoek nodig met behulp van arboprofessionals en/of brancheinstrumenten. Kijk hiervoor in de Toolbox Lichamelijke Belasting.

De TOP-strategie

Nadat de risico’s duidelijk zijn, kunnen er maatregelen getroffen worden om deze te minimaliseren. Onderzoek of je de oorzaak van de lichamelijke overbelasting kunt wegnemen en volg daarbij de TOP-strategie:

  • Technische maatregelen:

Kijk eerst met welke technische maatregelen de bron van lichamelijke overbelasting kan worden weggenomen, zodat werknemers gezonder kunnen werken. Denk aan machines of hulpmiddelen om het werk lichter te maken, zoals een tillift in de zorg of een platentiller in de bouw.

Als dat niet kan of niet genoeg is, kijk je naar de O van organisatorische maatregelen.

  • Organisatorische maatregelen:

Overweeg of aanpassing van het werkproces mogelijk is. Onderzoek daarnaast of werknemers zware met minder zware taken kunnen wisselen of meer pauzes kunnen nemen.

Als dat ook niet kan of onvoldoende is, volgen persoonsgebonden maatregelen.

  • Persoonsgebonden maatregelen:

Biedt maatwerk oplossingen, individuele adviezen voor uitvoering van taken of individuele aanpassingen in de functie van een werknemer. Voorlichting en training zorgen ervoor dat werknemers de risico’s herkennen en weten wat de maatregelen hen opleveren. Pas voorlichting en training altijd toe in combinatie met technische en/of organisatorische maatregelen.
 
Het toepassen en opvolgen van de maatregelen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemers.

Aanpak fysieke belasting: start bij de bron

Raadpleeg de Toolbox Lichamelijke Belasting

Om tot passende maatregelen en oplossingen te komen voor het verminderen van lichamelijke belasting op jouw werkvloer kun je de Toolbox Lichamelijke Belasting raadplegen. Deze toolbox bevat een compacte en overzichtelijke set van goede en bruikbare gratis instrumenten, die helpen bij het beoordelen en verminderen van lichamelijke belasting.

Bekijk hier de Toolbox Lichamelijke Belasting