Verhalen van TOP-coaches

Waar moet je allemaal aan denken als je in het bedrijf te maken hebt met lichamelijke belasting? Voor deze professionals is werken met de TOP-strategie dagelijkse kost. Bekijk hun verhalen om te zien hoe zij lichamelijke belasting aanpakken:

Mirjam van der Kooij: TOP-coach in de sector industrie

Mirjam vertelt over de vormen van lichamelijke belasting die zij tegenkomt in de schadeherstel-, carrosseriebouw- en trailerbouwbranche.


Ik ben Mirjam van der Kooij.
Ik ben ergonoom en arbeidsorganisatiedeskundige.
En ik word door bedrijven in de schadeherstel en carrosserie- en trailerbouwbranche ingeschakeld om advies te geven  over gezonde arbeidsomstandigheden,  waaronder lichamelijke belasting.
Welke niet? Eigenlijk alle vormen van lichamelijke belasting komen we tegen.
Denk aan het tillen en dragen van zware voorwerpen.
Maar ook ongunstige werkhoudingen waarbij je onder een bus moet kruipen.
Maar ook repeterend bewegen, zoals spuitwerk. 
Duwen en trekken, zoals caravans en aanhangwagens naar binnen trekken.
Maar ook het staan, de hele dag op je voeten staan, is een zware vorm van lichamelijke belasting.
De medewerker heeft vaak te maken met een wisselende werkplek, die hij vaak niet kan beïnvloeden en zich daardoor in moeilijke bochten moet wringen.
Denk bijvoorbeeld aan montage-, slijp- en laswerkzaamheden.
Om je niet in moeilijke bochten te wringen heb je hulpmiddelen nodig.
De vraag is, zijn die hulpmiddelen aanwezig?
En als ze aanwezig zijn, worden ze gebruikt?
Verder is afwisseling van groot belang, dat lichte en zware werkzaamheden worden afgewisseld.
In de praktijk gebeurt dat vaak onvoldoende.
Voor organisaties is vooral merkbaar dat  medewerkers vermoeid raken en lichamelijke klachten krijgen.
Vooral de knieën en de rug komt heel veel voor.
Waardoor mensen minder inzetbaar zijn.
Persoonlijk voor medewerkers is het heel vervelend als ze lichamelijke klachten krijgen en zich zorgen gaan maken over de toekomst.
Of ze hun pensioen wel kunnen halen en of ze de dingen kunnen blijven doen die ze leuk vinden.
Als werkgever is het belangrijk om een gezonde werkomgeving te creëren, waarbij je zorgt dat hulpmiddelen die nodig zijn aanwezig zijn.
En dat er een bedrijfscultuur heerst, waarin de hulpmiddelen ook gebruikt worden.
Dat is ook de verantwoordelijkheid van de werknemer.
Om de hulpmiddelen die beschikbaar gesteld worden op een gezonde en goede manier toe te passen.
De TOP-strategie staat voor Technische, Organisatorische en Persoonsgebonden maatregelen.
Voorbeelden van Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld as- en wielheffers, hydraulische liften in de spuitcabine, lichter gereedschap door gebruik te maken van aluminium in plaats van staal, denk bijvoorbeeld aan een richtbank.
En allerlei soorten tilhulpmiddelen.
Voorbeelden van Organisatorische maatregelen zijn zwaar en licht  werk afwisselen en het creëren van een gezonde bedrijfscultuur.
Voorbeelden van persoonsgebonden maatregelen  zijn bijvoorbeeld het toepassen  van een gezonde werktechniek.
Denk bijvoorbeeld aan een juiste tiltechniek.
Belangrijk is dat investeren in gezonde arbeidsomstandigheden loont.
Uit Europees onderzoek is gebleken dat iedere euro die geïnvesteerd  wordt in arbeidsomstandigheden 2,20 euro oplevert.
Door: lager verzuim, minder ongevallen, maar ook een beter bedrijfsimago.
En dat is niet onbelangrijk in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Olaf Kuijk: TOP-coach in de sector Agrarisch & Groen

Olaf vertelt over het voorkomen van lichamelijke overbelasting in de sector agrarisch & groen.

Margo Caspers: TOP-coach sector Bouw

Margo vertelt over het voorkomen van lichamelijke overbelasting in de sector Bouw.

Mirjam van der Kooij: TOP-coach in de sector Industrie

Mirjam vertelt over het voorkomen van lichamelijke overbelasting in de sector Industrie. 

Arjen Lagerweij: TOP-coach in de sector Vervoer & Opslag

Arjen vertelt over het voorkomen van lichamelijke overbelasting in de sector Vervoer & Opslag

Nico Knibbe: TOP-coach in de sector Zorg

Nico vertelt over het voorkomen van lichamelijke overbelasting in de sector Zorg.

Dieper in de materie duiken? Bekijk de volgende 3 masterclasses.

Masterclass 1: IZZ | Hoe ga je het gesprek aan op de werkvloer?

Anouk ten Arve & Martijn Venus

IZZ heeft de aanpak inDialoog ontwikkeld voor zorgmedewerkers. Deze aanpak is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Anouk ten Arve en Martijn Venus vertellen namens IZZ hoe je op de werkvloer het onderwerp lichamelijke belasting bespreekbaar maakt.

Masterclass 2: evofenedex | RI&E: van plan naar praktijk. Hoe maak je de slag naar fysieke belasting?

Ewout Brehm & Jelle van Draanen

Werken aan een veilige en gezonde werkomgeving heeft pas echt effect als je het samen doet. Daarom is het essentieel om uit te gaan van de praktijk en de medewerker centraal te stellen in je plan van aanpak. In de aanpak ‘van RI&E naar RI&E plus, van plan naar praktijk’ werkt evofenedex in drie stappen toe naar een gezonde werkvloer met een gedragen veiligheidscultuur, actief leiderschap en intrinsiek motiveerde medewerkers. Daarbij vormt de RI&E de basis. Wanneer de basis voor gezondheid en veiligheid in orde is kan je doorpakken naar voorkomen van fysieke belasting in de praktijk. Maar hoe pak je dat aan? Hoe creëer je draagvlak en hoe zorg je er voor dat medewerkers vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om mee te werken aan een veilig en gezonde werkomgeving en dat aan tonen in hun gedrag? In 5 stappen kan je werken aan een cultuur in je organisatie waarbij het gewoon is om met fysieke belasting aan de slag te gaan.

Masterclass 3: NVBF | Hoe kun je de interventie ‘participatieve werkplekaanpassing’ inzetten?

Maurice Arets

NVBF brengt via de masterclass een beproefde en onderbenutte interventie 'participatieve werkplekaanpassing' onder de aandacht. Maurice Arets geeft uitleg over hoe deze aanpak werkt bij medewerkers met klachten, waarbij de TOP strategie wordt toegepast in samenwerking met medewerker-werkgever-bedrijfsfysiotherapeut. Hierdoor krijgt de werknemer adviezen en de werkgever handreikingen voor het voorkomen van recidief en ondersteunen van duurzame inzetbaarheid. Door met deze aanpak meer naar de bron te gaan en de werkgever te betrekken in de grenswaarden, risico's en oplossingen krijgt de werkgever zicht op de bredere toepasbaarheid: van individu naar de bron/inrichting/afdeling.