Voorkom werkgerelateerde lichamelijke klachten door ‘body en hazard mapping’

EU-OSHA heeft een informatieblad gemaakt over body en hazard mapping. Body mapping is een manier om erachter te komen hoe werk het lichaam van werknemers kan schaden, terwijl hazard mapping nuttig kan zijn voor het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s op het werk. Het nieuwe informatieblad bevat een stapsgewijze handleiding voor het uitvoeren van body en hazard mappings. 

Beroepsziekten fysieke belasting nieuwsbericht 415 x177

Deze interactieve technieken kunnen helpen werkgerelateerde lichamelijke klachten te voorkomen door risicofactoren te identificeren en zijn met name handig wanneer sprake is van beperkte leesvaardigheid of taalbarrières. Bij de technieken wordt gebruikgemaakt van eenvoudige hulpmiddelen en de kennis en ervaring van werknemers zodat zij bij de oplossing worden betrokken.

Lichamelijke belasting voorkomen

De technieken van body en hazard mapping passen in de TOP-strategie die vorige week gepresenteerd is tijdens de lancering van de campagne over lichamelijke belasting. TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting. Daarbij wordt gestart met technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen. Vervolgens wordt gekeken naar organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk. En tot slot wordt samen met de werknemer gekeken naar persoonsgebonden maatregelen, bijvoorbeeld of zijn of haar fysieke werkhouding moet worden aangepast.

Hoe TOP werk jij?

In het kader van de campagne is er ook een online toolbox met gratis hulpmiddelen en instrumenten ter beschikking gesteld. Ook is een stappenplan beschikbaar  om aan de slag te gaan met lichamelijke belasting op de werkvloer. Werknemers kunnen zelf via een online test in vijf minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen op lichamelijke belasting, waarna ze doorverwezen worden naar voor hen relevante hulpmiddelen en adviezen. Deze test is te vinden op www.hoetopwerkjij.nl.

Meer informatie over body en hazard mapping

Meer informatie over body en hazard mapping  is te vinden op de website van EU-OSHA, waar ook het informatieblad te vinden is.