Week van de Werkstress geopend door staatssecretaris Bas van ’t Wout en SER-voorzitter Mariëtte Hamer

Staatssecretaris Bas van ’t Wout heeft op maandag 16 november samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer de Week van de Werkstress geopend. Deze week wordt voor de derde keer georganiseerd door OVAL, de brancheor­gani­satie van arbo­diensten. Dit is nodig omdat werkstress een groot maatschappelijk probleem blijft: bijna 1,3 miljoen mensen hebben last van burn-outklachten. Werkstress zorgt voor veel persoonlijk leed, gezondheids­schade en maatschappelijke kosten.

Week van de werkstress 2020

Dit jaar staat de Week van de Werkstress in het teken van balans. Covid-19 heeft veel invloed op ons leven, thuis maar ook op het werk. Zo werken veel mensen sinds maart thuis. Dit gaat gepaard met uitdagingen, zoals het gemis aan sociale contacten met collega’s of werk en privé die in elkaar overvloeien en stress kunnen opleveren. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers hier in deze tijd extra alert op zijn: hoe blijven we in balans? Mariëtte Hamer benadrukt dat veel jonge werknemers last hebben van werkstress en stress in het algemeen. Corona legt eigenlijk een vergrootglas op deze bestaande problemen.

Lancering campagne Mentale Vitaliteit

Werkplezier is erg belangrijk. Hier spelen werkgever en werknemer allebei een rol in. Mariëtte Hamer stelt dat de dialoog tussen werkgever en werknemer heel belangrijk is op de werkvloer. Zij roept hen op om over de volgende vragen na te denken: ‘Waar zit het werk­ple­zier? Waar zit de werkstress? Hoe werken we met elkaar om de werkstress weg te nemen?’.

Bas van ’t Wout voegt hieraan toe dat werkgevers en werknemers met campagnes en tools worden ondersteund. Er wordt samengewerkt met andere ministeries en maat­schap­pelijke organisaties. Kijk op de volgende websites voor goede voorbeelden en tips: www.slimwerkgeven.nl (voor werkgevers) en www.hoewerktnederland.nl (voor werk­nemers). Het blijft tevens belangrijk dat er vanuit de overheid goede initiatieven komen en mogelijke maatregelen (of tips/informatie) worden uitgewisseld. De campagne Mentale Vitaliteit is hier een goed voorbeeld van. In deze campagne worden onder­ne­mers gestimuleerd om juist nu aandacht te besteden aan de risico’s voor de mentale gezondheid van werknemers, ook in verband met thuiswerken, en het op te nemen in een RI&E.

Lancering initiatief Thuiswerken met de SER

Thuiswerken biedt ook kansen voor de toekomst wanneer er een balans met het werken op kantoor is. Zo hebben mensen minder reistijd en zijn er minder files. Ook maakt thuiswerken het makkelijker voor bijvoorbeeld mensen met kinderen om werk en privé te combineren en is er meer tijd om praktische zaken te regelen.

Maar wat is een goede balans, en hoe kunnen de positieve kanten van thuiswerken worden behouden voor de toekomst? Om onder andere die vragen te beantwoorden gaat staatssecretaris Bas van ’t Wout in samenwerking met SER-voorzitter Mariette Hamer gesprekken voeren met sociale partners en deskundigen. Op basis van die gesprekken en een advies van de SER komt SZW volgend jaar met een agenda voor de toekomst van het thuiswerken. Zodat we voor de periode na corona uitkomen op een situatie die meer in balans is.

Mariëtte Hamer roept iedereen die ideeën heeft om werkstress in werkplezier om te zetten, zich te melden bij SZW of bij de SER.

Bekijk de opening van de Week van de Werkstress 2020 hier terug.