Body Mapping en Hazard Mapping

Met de tools body mapping en hazard mapping kun je binnen jouw bedrijf meteen aan de slag om op lichaamsniveau of op het niveau van de werkplek de risico’s op lichamelijke klachten in kaart te brengen.

Het gebruik van deze tools wordt toegelicht in de webinar Body en Hazard Mapping.