Verbond Papier & Karton: Safety checks - leren van collegabedrijven

Erwin Heijnsbroek, programmamanager industrial safety bij Verbond Papier & Karton, gaat in op het succes van de 'safety checks’: bedrijfsbezoeken waarbij een specialist uit de branche een collega-bedrijf bezoekt en adviseert. Een unieke vorm van kennisuitwisseling die met veel enthousiasme wordt ontvangen.

Wat is het voordeel van safety checks?

  • Safety checks hebben als groot voordeel dat iemand met specifieke kennis naar de veiligheid kan kijken.
  • Tevens een goede manier om een arbocatalogus of RI&E te ‘verlevendigen’ en verder te brengen: het is belangrijk wat op de werkvloer gebeurt, belangrijker dan alleen ‘een papiertje’.
  • Het is noodzakelijk dat het management veiligheid op de agenda houdt en een vertaalslag naar beneden maakt door werknemers te betrekken. Een verandering van cultuur en gedrag. Bijvoorbeeld door steekproeven en goede voorbeelden op de werkvloer.

Hoe organiseer je safety checks?

  • Safety checks hoeven geen extra geld-investering te zijn, dit kan op basis van ‘uitruilconstructie’ tussen bedrijven.
  • Een safety-checker kun je do’s & don’t’s meegeven.
  • De voorwaarde is dat er een open cultuur is, gebaseerd op vertrouwen, zonder concurrentiegevoel.
  • Belangrijk is dat het een ‘gentlemen’s agreement’ is: Bedrijven bepalen zelf wat zij met de adviezen en rapporten doen.
  • Voor grotere branches zouden safety checks ook kunnen werken door maatwerk te leveren. Bijvoorbeeld door dit regionaal te organiseren, in clusters, of op basis van specialisatie binnen de branche.

Kijk voor meer informatie op de website van Verbond Papier & Karton.