TLN en evofenedex - Keurmerk ‘PayChecked’ voor goed opdrachtgeverschap

PayChecked is een keurmerk in de transportsector waarmee transportondernemers kunnen aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

PayChecked is opgericht door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex. Het idee achter het keurmerk is dat opdrachtgevers (kunnen) kiezen voor opdrachtnemers die het keurmerk hebben behaald. Hiermee kunnen opdrachtgevers invulling geven aan hun verantwoordelijkheid in de keten. Ook lopen opdrachtgevers zo minder kans om aansprakelijk te worden gesteld voor bijvoorbeeld onderbetaling en ontduiking van cao-afspraken.

Goed initiatief om eerlijk werk te bevorderen

Het keurmerk is een goed voorbeeld van een initiatief uit de sector om eerlijk werk te bevorderen. Enerzijds worden bedrijven die bijvoorbeeld cao-afspraken naleven beter zichtbaar. Anderzijds worden bedrijven die graag het keurmerk willen maar waarvan nog niet alles op orde is, op weg geholpen om wel aan alle cao-afspraken te voldoen en hun administratie te verbeteren. Bovendien worden opdrachtgevers aangesproken op hun verantwoordelijkheid in de keten bij het kiezen van de meest geschikte opdrachtnemer. Zo zetten werkgeversorganisaties zich in voor de juiste uitbetaling van medewerkers in de logistieke keten.

Kijk voor meer informatie op de website van PayChecked.