Taxibranche: Aanbestedingen onder de loep

Openbare aanbestedingen in de taxibranche worden in theorie beoordeeld op het totaalplaatje, waarbij aandacht is voor zowel kwaliteit als prijs. In de praktijk blijkt echter vaak dat een lage prijs doorslaggevend is. Werkgevers zien zich hierdoor dikwijls genoodzaakt om hun diensten onder de kostprijs aan te bieden. Dit gaat ook ten koste van eerlijke arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap. Een signaal om aandacht aan te besteden.

Concrete aanpak van het probleem

De sociale partners in de taxibranche (te weten KNV, FNV en CNV) hebben in 2017 de handen ineengeslagen en het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) opgericht. Het AIM wordt gefaciliteerd door het Sociaal Fonds Mobiliteit. Het belangrijkste doel van het AIM: inkopers van zorgvervoer attenderen op het belang van goede arbeidsvoorwaarden en hen te stimuleren dit mee te laten wegen in hun aanbesteding. Zo dragen ook opdrachtgevers actief bij aan een eerlijke sector.

In gesprek met de opdrachtgevers

Het AIM probeert het probleem van ‘oneerlijke aanbestedingen’ bij de wortel aan te pakken door in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers. Het instituut registreert ook alle aanbestedingen die in de taxibranche op de markt komen en neemt deze door om te zien in hoeverre de aanbesteding voldoet aan de zeventien hoofdcriteria die sociale partners hebben opgesteld. De bepalingen die hieronder vallen betreffen een breed scala aan thema’s zoals arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid, kwaliteit en effecten voor de arbeidsmarkt. Wanneer het AIM constateert dat een aanbesteding op een of meerdere punten van de criteria afwijkt, proberen zij met een brief de aanbesteding bijtijds positief te beïnvloeden. In de brief geven zij namelijk aanbevelingen om de aanbesteding aan te passen.

Aanbestedingen in andere sectoren

In principe is het mogelijk om in alle sectoren waarin aanbestedingen een (grote) rol spelen een instrument zoals het AIM te implementeren. Wel is het een uitdaging voor sociale partners om samen overeenstemming te bereiken over de kernbepalingen waaraan zij de aanbestedingen willen spiegelen.

Lees hier meer over de manier waarop het AIM te werk gaat.