Strukton Rail: Communicatie en leiderschap in relatie tot de flexibele schil

Pieter Cornelissen, adviseur Safety, Health & Environment bij Strukton Rail, ging in gesprek met de deelnemers over de effecten van leiderschap en communicatie in gedragsverandering op het gebied van arbeidsveiligheid.

Aan tafel kwamen de volgende vragen naar voren:

Wat is het belang?
Voor gezond en veilig werk is eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen) essentieel. Dit kan gestimuleerd worden door een aantal factoren:

  1. Extrinsieke motivatie: door heldere regels (trapleuning vasthouden verplicht) en strikt toezicht (helm niet op is bouwplaats af). Beperking: werkt alleen bij vaste procedures, maar praktijk is weerbarstig.
  2. Betrokkenheid bij bedrijf: vergroot begrip van de geldende regels en je binding met het bedrijf

Hoe breng je het in de praktijk?

  • Geef voorlichting in verschillende talen en doe dit ook via social media om de doelgroep te bereiken. Zo zet je in op een hoge bekendheid en een zo laag mogelijke drempel.
  • Ervaring is dat andere bedrijven geen meldingen doen omdat ze niet willen ‘klikken’. Het zou goed zijn voor elke branche om een organisatie als de SNCU te hebben om te zorgen voor een beter level playing field. Dit ook omdat de overheid niet controleert op CAO naleving.

Kijk voor meer informatie op de website van Strukton Rail.