OSB: Handvat gedragscode: een toepassing in de praktijk

Tijdens het interactieve atelier ‘Gedragscode’ lichtte Raphaël Gallis, mede-auteur van het Handvat Gedragscode toe hoe je er achter kunt komen of een gedragscode een goede interventie kan zijn en zo ja, hoe je dat dan aanpakt. Nico Koch, beleidsadviseur bij OSB, vertelde over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Tijdens het atelier is allereerst aan de deelnemers het handvat ‘Gedragscode’ gepresenteerd om na te gaan of een gedragscode het juiste instrument van zelfregulering kan zijn voor een geïnventariseerd probleem.

Waarom is er een handvat gedragscode?

  • Het handvat leidt je door een aantal stappen om te bepalen of dit een goede interventie kan zijn.
  • Het handvat geeft ook vervolgstappen over de wijze waarop het proces ingezet kan worden om tot een gedragscode te komen.

Wat is de Code Verantwoord Marktgedrag?
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag van de schoonmaakbranche is een succesvolle interventie, die nader werd toegelicht. De deelnemers leerden over de context van de sector, de aanleiding voor het introduceren van de code en de successen en uitdagingen die een code met zich mee kan brengen.

Tenslotte is het gesprek met de aanwezigen aangegaan over of een gedragscode voor hun organisatie of sector van meerwaarde kan zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van OSB.