Nederlandse Associatie van Podiumkunsten: De MORES van #MeToo – Meldpunt Ongewenste Omgangsvormen

Naar aanleiding van een aantal beruchte incidenten nam de podiumkunst-, film- en televisiesector zelf het initiatief om gezamenlijk een meldpunt op te tuigen. Binnen 6 maanden sloten meer dan 30 koepels zich aan. Initiatiefnemer Yolande Melsert, directeur Nederlandse Associatie van Podiumkunsten vertelde in dit atelier over de pieken, dalen, voetangels en klemmen op weg naar een veilige werkomgeving.

Waarom is een meldpunt belangrijk?

  • Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om hun werknemers een veilige werkplek te bieden en te beschermen tegen verschillende vormen van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.
  • Goed werkgeverschap betekent ook dat je verder gaat dan je wettelijke verplichtingen en je bijvoorbeeld ook inzet voor de zzp’ers of stagiairs die in de sector actief zijn. Daarnaast is het goed om na te denken hoe je meldpunt ook echt gebruikt gaat worden. De website van Mores.online is bijvoorbeeld ‘plat’ van opzet en zodanig vormgegeven dat deze ook op een smartphone in de coulissen (of op het achtertoneel) makkelijk te gebruiken is.

Hoe realiseer je het in de praktijk?

  • De samenwerking tussen brancheorganisaties maakt het mogelijk om externe onafhankelijke vertrouwenspersonen met een online meldpunt op te zetten. Er zijn echter wel altijd mensen nodig die bereid zijn om de kar te trekken.
  • Het opzetten van een meldpunt vraagt een onzekere financiële investering. Sommige kosten staan vast en kun je incalculeren, maar je kan voorafgaand niet voorspellen hoeveel meldingen er worden gemaakt en hoe lang de opvolging zal duren.
  • Een meldpunt neemt niet direct de angst weg om ongewenst gedrag te melden, maar maakt het wel meer bespreekbaar. Uiteindelijk is er een cultuuromslag nodig om de problematiek echt aan te pakken.

Kijk ook eens op: Mores-online en kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Associatie van Podiumkunsten.