LTO Glaskracht: Agrarisch en Groen: een succesvolle, integrale sectoraanpak

Peter Loef van LTO Glaskracht heeft afgetrapt met een toelichting hoe sociale partners in de agrarisch en groene sectoren al lange tijd een goed voorbeeld van gezamenlijk optrekken zijn. Zo richtten zij Stigas, kennisinstituut en dienstverlener voor duurzame inzetbaarheid, op. Vervolgens zijn Math Creemers, directeur Stigas, en Tanja de Jong, gezondheidsonderzoeker bij Stigas, in hun presentatie ‘Dweilen met de kraan dicht’ ingegaan op het belang van de integrale sectoraanpak. Aan de hand van praktische voorbeelden zijn de succesfactoren besproken: de combinatie van sectorspecialisatie èn een integrale aanpak van preventie en verzuim.

Wat gaat goed?

  • Samenwerking tussen sociale partners en met inspectie SZW (Deense karren): diverse paritaire afspraken (“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”)
  • Samenwerking op andere terreinen: intentieverklaring Zero Accidents in 2020.
  • Faciliteren werkgevers bij invulling van hun goede werkgeverschap.
  • Combinatie van sectorspecialisatie (praktische kennis en data) èn een integrale aanpak van preventie en verzuim.
  • Resultaat: goed werkgeverschap werkelijk een speerpunt.

Wat kan beter?

  • Een aantal sectorspecifieke risico’s structureel verlagen
  • Bereik kleinere bedrijven
  • Omgaan met (groeiende) groep werkenden, die niet onder Arbo contract vallen
  • ‘Motor draaiende houden’

Kijk voor meer informatie op de website van LTO Glaskracht.