Het juiste loon? Een vergelijking van loonberekeningstools

Eerlijk werk hangt allereerst samen met het ontvangen van het juiste loon. Een handige manier om hier snel en correct inzicht in te krijgen is het invullen van een loonberekeningstool. Hierbij wordt aan de hand van ingevulde gegevens gecheckt of het loon dat iemand ontvangt conform de cao is.

In het kader van het Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werken is het ministerie van SZW op zoek gegaan naar initiatieven die sociale partners ondernemen om eerlijk werk bij hun achterban te stimuleren. Met het delen en beschrijven van deze initiatieven hoopt het ministerie andere sectoren en partijen te informeren, te inspireren en te motiveren om – naast het maken van cao-afspraken – ook op andere manier actief werk te maken van eerlijk werk. Eén van de initiatieven betreft het aanbieden van loonberekeningstools.

Hoe en waarom?

Er bestaan grote verschillen tussen de diverse tools die op het gebied van loonberekening worden aangeboden. Zo worden sommige berekeningen uitgevoerd door software, terwijl dit in andere gevallen handmatig door een medewerker wordt gedaan, en ook richten bepaalde instrumenten zich op specifieke doelgroepen.

Twee voorbeelden naast elkaar

Om de verschillende mogelijkheden en bijbehorende voor- en nadelen te illustreren, worden in het navolgende twee voorbeelden nader uitgewerkt:

  1. De Uurlooncheck van Vakbond LBV (Landelijke Belangen Vereniging)
  2. De Loonberekeningsmodule van Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SSFB)

Lees in deze case alle details van de vergelijking tussen de twee instrumenten.