CNV: ‘Gezond en veilig werk: de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers?’

Wat betekent verantwoord opdrachtgeverschap in de praktijk? Hoe stimuleer je dit in een keten, zoals in de bouw? En welke maatregelen kunnen werkgevers nemen? In deze workshop gingen deelnemers in gesprek met Martine van Egmond, onderzoekster bij TNO, om te ontdekken hoe verantwoord opdrachtgeverschap verder gestimuleerd kan worden naar aanleiding van de TNO Monitor Verantwoord Opdrachtgeverschap. Lees hier meer.

Wat betekent verantwoord opdrachtgeverschap en waarom is het belangrijk?

  • Verantwoord Opdrachtgeverschap houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering. Deze verantwoordelijkheid kun je niet uitbesteden.
  • In veel sectoren, zoals de bouw, chemie of de publieke sector, wordt steeds meer werk uitbesteed. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van schoonmaakbedrijven.
  • Ketens worden complexer, internationaler én onoverzichtelijker waardoor veilig en gezond werken verdwijnt uit het zicht.
  • Eerlijk werken betekent opdrachtnemers gelijk behandelen aan elkaar, en aan eigen werknemers.
  • Op papier wil iedereen veilig en gezond weer naar huis aan het eind van een werkdag, het gevaar zit hem vooral in de ‘even snel’-momenten gedurende de werkdag.
  • De veilige/gezonde/eerlijke keuze moet de gemakkelijke keuze worden, d.w.z. het moet minder moeite kosten om veilig te werken dan om onveilig te werken.
  • Concurreren op veiligheid is een no-go; erkend moet worden dat veilige werkers in de offrering soms duurder kunnen zijn, maar preventie loont.

Wat zijn praktische tips voor gezond en veilig werken?
1. Bewust en verantwoordelijk vanaf het begin; 2. Kijk met deskundige ogen; 3. Toon betrokkenheid; 4. Wees toegankelijk voor vragen 5. Preventie loont. Meer informatie op: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/verantwoord-opdrachtgeverschap

Kijk voor meer informatie op de website van CNV.