Verslag 2e Landelijke Bijeenkomst programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk van het ministerie van SZW organiseerde op 30 oktober 2019 een bijeenkomst voor o.a. werkgevers(organisaties), ondernemingsraden, branches en sociale partners. Lees hier het verslag van deze middag.