Het verhaal van Fenny

Fenny werkt al bijna 14 jaar bij een supermarkt. Anders dan bij haar vorige werk is de sfeer in op haar nieuwste werkplek niet goed. Er heerst een mentaliteit van individualisme en achterbaksheid. Ook is de communicatie slecht. Dit zorgt voor kleine clubjes die bij elkaar klieken tijdens de pauzes, bij het koffiezetapparaat en tijdens het werk. Één van die clubjes heeft duidelijk de overhand. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. De rest durft niet meer goed voor zijn of haar mening uit te komen, uit angst om er niet meer bij te horen.

Fenny doet haar werk graag met plezier en vindt de kwaliteit van haar werk belangrijk. Haar perfectionisme wordt al snel een doelwit voor pesterijen. Fenny neemt steeds vaker de slachtofferrol aan en raakt steeds meer in een isolement. 'Waarom ben ik niet goed genoeg? Ik doe zo mijn best?', vraagt ze zich af. Dit had niet alleen invloed op haar werk, maar ook op haar thuissituatie. Het zorgt voor een stressvolle situatie, die ook gevolgen heeft voor haar gezondheid.

Over de aanpak

Ter voorbereiding op een overname van de supermarkt start Jacqueline, eigenaar van de supermarkt, samen met een coachingsorganisatie het veranderingstraject 'samen bouwen'. Doel van dit programma is dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun aandeel in de onderneming, op basis van een gezamenlijke doelstelling. Daarnaast krijgen medewerkers training over samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag.

Tijdens deze trainingen komt ook de situatie van Fenny naar voren. Jacqueline geeft later toe dat ze die heeft onderschat. 'Ik wist wel dat ze niet lekker lag in de groep, maar pesten, daar denk je niet aan.' Toen Jacqueline eenmaal door had wat de gevolgen van de slechte sfeer werkelijk waren, wist ze niet hoe ze het aan moest pakken.

De coachingsorganisatie adviseert om met alle medewerkers een bedrijfs-DNA op te stellen. Alle werknemers van het bedrijf leren hierdoor meer over zichzelf en de verschillende rollen die ze spelen binnen de supermarkt. Iedereen leert om zelf een teamspeler te worden, in plaats van zich te laten leiden door de rollen die anderen aannemen. Ook de onderlinge communicatie verbetert aanzienlijk.

Fenny onderneemt daarnaast ook zelf actie en schrijft zich in voor een cursus 'opkomen voor jezelf', daarnaast gaat ze op zoek naar een coach die haar kan leren om grenzen te herkennen en deze aan te geven. Hierdoor krijgt Fenny nieuwe inzichten over haar eigen rol, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Wat heeft het opgeleverd?

Het veranderingstraject zorgt voor een ommekeer in de bedrijfscultuur. Niet langer maakt een klein groepje de dienst uit. Het ontwikkelde bedrijfs-DNA is daarbij een handvat om anderen aan te spraken op hun gedrag. Fenny krijgt door het verandertraject en de cursussen die ze volgt ook nieuwe inzichten over haar eigen rol en gedrag. Ze heeft inmiddels naast haar functie als caissière ook een coachende rol gekregen binnen het bedrijf en ziet er mede op toe dat het bedrijfs-DNA intact blijft. Ze gaat weer met plezier naar haar werk. 'Als mensen vroegen het het met gaat, zei ik vaak: goed hoor, nee gaat goed. Ik kan nu gewoon eerlijk zeggen: het gaat hartstikke goed!' 

Gouden tip

'Het gaat niet om veranderen, maar om terugkomen bij wie je bent. Blijf geloven in jezelf, geloven in je kracht en dat je deugt als mens, dat is belangrijk. Die kracht vindt je niet alleen, daar heb je mensen voor nodig die jou weer in je kracht zetten.'