De aanpak van Amphia ziekenhuis

Afgelopen maandag 1 juni lanceerde minister Asscher de campagne tegen pesten op de werkvloer in het Amphia Ziekenhuis in Breda

Over de situatie

Ook in het Amphia Ziekenhuis komt, net als in andere bedrijven, grensoverschrijdend gedrag voor. Daarom is het Amphia Ziekenhuis op 2 juni een bewustwordingscampagne gestart om met elkaar in gesprek te gaan over ongewenst gedrag op het werk. “Het is goed om met regelmaat bespreekbaar te maken hoe we met elkaar om willen gaan, zodat we ons er weer bewust van zijn hoe het zou moeten en herijken waar nodig is ”, vertelt manager Communicatie en Marketing, Judith Jansen.

Over de aanpak

De campagne omvat verschillende activiteiten, waarbij het belangrijkste doel bewustwording en dialoog is. Zo gaan alle directieleden in juni rond de tafel met personeel uit alle geledingen van het ziekenhuis over de gedragscode. In deze code staat bijvoorbeeld hoe om te gaan met elkaar, met de werkomgeving, met klachten, incidenten, bedrijfsinformatie en belangenverstrengeling. Het Amphia Ziekenhuis voerde al regelmatig medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit. De laatste keer bevatte het onderzoek ook vragen naar pesterijen en agressie. In tafel gesprekken wil het ziekenhuis ook het gesprek over pesten op gang brengen en stimuleren dat medewerkers pesterijen aan durven kaarten.

Ook wordt het management getraind via filmpjes en stellingen zodat zij leren in hun eigen team het gesprek over pesten of ander ongewenst gedrag aan te gaan. Daarnaast komt er een “ foto-doktersroman” in het personeelsblad waarin wordt ingegaan op gewenst en ongewenst gedrag.


Gouden tip 

“Breng het gesprek op gang over grensoverschrijdend gedrag. Wat is acceptabel en wat niet meer? Waar gaat iemand jouw grens over? En waar jij die van een ander? Vaak zijn de uitersten van ongewenst en gewenst gedrag wel duidelijk, maar gaat het gesprek over het grijze gebied. Het kunnen, durven en mogen bespreken hiervan juichen wij juist toe. Alleen dan creëren en behouden we een sociaal veilig werkklimaat waar het plezierig werken is..”