Zorginstelling Activite

Door onze focus op het veilig verlenen van zorg worden cliënten veiliger geholpen, werken medewerkers professioneler, hebben ze minder kans op klachten en zijn kosten beter beheersbaar.’

Over het bedrijf 

ActiVite is een zorginstelling dat zowel intramurale (woonservicecentra) als extramurale zorg (thuiszorg) levert. Er werken in totaal 2.700 werknemers die fysiek zwaar werk doen. Er zijn hulpmiddelen (zoals de tillift) beschikbaar om het werk lichter te maken. Daar werd onvoldoende gebruik van gemaakt vanwege gebrek aan tijd of ervaring, maar ook vanwege weerstand bij cliënten.

Wat hebben we gedaan?

Om deze situatie te keren zijn bestaande werkprocessen onder de loep genomen en aangepast. Daarbij namen we de veiligheid en zelfredzaamheid van de cliënt als uitgangspunt. De medewerker gerichte Arbocheck werd vervangen voor Risicosignalering Veiligheid. De afspraken die daarin samen met de cliënt worden gemaakt, leggen we vast in een Zorgleefplan dat periodiek wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. Tijdens werkbesprekingen wordt regelmatig een onderwerp over fysieke belasting of het werken met hulpmiddelen kort besproken en geoefend met zogenaamde ergocoaches. Medewerkers worden daarnaast regelmatig getoetst op specifieke vaardigheden en krijgen indien nodig aanvullende trainingen.

Wat heeft het opgeleverd?

We ontwikkelden een integrale aanpak van de fysieke belasting van medewerkers die bovendien bijdraagt aan de kwaliteit van de geleverde zorg. In het kort levert de integrale aanpak ons het volgende op: hogere duurzame inzetbaarheid van medewerkers door lagere fysieke belasting, meer veiligheid voor cliënt en medewerker, meer transparantie voor teammanagers en goed werkgeverschap.

Gouden tip

Durf bestaande werkprocessen op de schop te nemen en probeer verschillende belangen te verbinden: door onze focus op het veilig verlenen van zorg worden cliënten veiliger geholpen, werken medewerkers professioneler, hebben ze minder kans op klachten en zijn kosten beter beheersbaar.