Structuur en cultuur bij Binder Projecten

Binder Groenprojecten is gespecialiseerd in het aanleggen van nieuwbouwtuinen, het renoveren van bestaande tuinen en het onderhoud van openbaar groen. Het bedrijf heeft circa 50 medewerkers met daaromheen, met name in het groeiseizoen, een flexibele schil van ongeveer 20 medewerkers. Het is werk waarbij ook fysieke belasting komt kijken. We spraken Rob Luyk, adjunct-directeur van Binder over hoe het bedrijf een cultuur met aandacht voor veilig en gezond werken creëerde.  

Wat hebben we gedaan?

'De fysieke en mentale belasting is voor ons een belangrijk aandachtspunt als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Bij de aanpak daarvan kijken we niet alleen naar de techniek (bijvoorbeeld technische hulpmiddelen) maar ook sterk naar de sociale kant.' 

Voor de bedrijfsvoering hecht Binder aan structuur. Heldere processen, planning, taakverdeling en borging door certificering. Technische maatregelen, zoals lichtere machines, aangepaste bediening (op afstand bedienen om trillingen te voorkomen) en kleinere graafmachines waar ook mee op het dak gewerkt kan worden zijn aanwezig. Goed onderhoud, bijvoorbeeld een scherpe schoffel, draagt daar ook aan bij. 

'Maar de focus moet uiteindelijk niet alleen op de regels en techniek liggen, dat is schijnveiligheid Aandacht voor veiligheid & gezondheid = Interactie. Medewerkers nemen we daarom hierin mee, bijvoorbeeld door ze in gesprek te laten gaan met opdrachtgevers. Zo kunnen we ook efficiënter werken. Door de dialoog te verbeteren verduurzamen we de samenwerking. De projectleiders en voormannen hebben hierin een belangrijke rol. Ze zijn continu in gesprek met de medewerkers, ook over veilig en gezond werken. Er is veel ruimte voor inbreng van medewerkers want 'de mensen zijn de organisatie'. De beslissingsbevoegdheid ligt laag. Ook is er voor iedereen een opleidingsplan waarmee ze vaardigheden bijgebracht krijgen: trainingen, opleidingen en training on the job. We leren ze kennis te delen en te leren van fouten. Kortom een sterke focus op ontwikkeling van de medewerkers en het aanleren van vaardigheden zoals vragen en doorvragen.'

Wat levert het op?

De afgelopen jaren is het ziekteverzuim gedaald van 5,5% in 2010 naar 2,4% in 2015. Verder is er ook een indruk dat mensen een steeds kritischere houding krijgen en ook elkaar durven aan te spreken. Daarmee komen we makkelijker tot verbeteringen, ook rondom de aanpak van fysieke belasting. Bovendien zorgt het voor een plezierige werksfeer.

Gouden tip

Structuren scheppen ruimte: schep duidelijkheid en geef mensen verantwoordelijkheid, dat vergt continue aandacht van management en projectleiders en voormannen. Fysieke belasting is een gezamenlijk vraagstuk dat een gezamenlijke inspanning vraagt om effectief te zijn.