Sligro

‘Goede training, coaching en begeleiding wordt gewaardeerd.’

Praktijkverhaal 20 - Sligro

Over het bedrijf

Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. De foodretail- activiteiten bestaan uit circa 130 EMTÉ-fullservice supermarkten, waarvan er 30 door zelfstandige ondernemers worden geëxploiteerd. 

Ondanks de beursnotering heeft Sligro nog sterk de kenmerken van een hecht “familiebedrijf” wat zich onder andere kenmerkt door passie voor het vakmanschap en een nauwe betrokkenheid met de medewerkers.

Wat hebben we gedaan?

Het werk dat binnen de SFG wordt verricht bestaat voor een heel groot deel uit fysieke arbeid. Denk hierbij aan functies zoals orderpickers, chauffeurs, operators in de productie, maar ook aan vulploegmedewerkers, caissières, slagers en bakkers. Zowel voor de continuïteit van ons bedrijf als vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid is rondom de eeuwwisseling gekozen voor een integraal beleid gericht op het fysieke aspect van het werk. Integraal in de zin dat alle facetten van de problematiek rondom fysieke arbeid tegelijkertijd worden belicht: ARBO, verzuim, maar ook de arbeidsmarkt en het imago van het werk.

In de praktijk betekent dat een intensieve training en coaching van onze medewerkers, waarin we behalve op de fysieke belasting ook sterk hebben ingezet op het algehele vakmanschap van de medewerkers. Het zogenaamde ‘ongeschoolde’ werk is geprofessionaliseerd, onze medewerkers zijn vakmensen en hebben daarover een gepaste trots en dat laatste is een belangrijke kernwaarde voor ons bedrijf.

Gericht op het verzuim hebben wij een arbeidsgerichte herstelbegeleiding ingericht voor de klachten aan het bewegingsapparaat. In deze begeleiding worden de medewerkers intensief getraind op de terugkeer in de eigen werkzaamheden.

Wat heeft het opgeleverd?

Succes kent vele vaderen, maar wij kunnen in ieder geval trots zijn op een, zeker voor deze werkzaamheden, laag en stabiel verzuim over een lange reeks van jaren. Daar heeft dit programma zonder twijfel een belangrijke bijdrage aan geleverd.

De professionalisering van het werk heeft daarnaast een positief effect op de werkbeleving van mensen. Trots op het werk dat men doet is niet voor niets een key-indicator voor duurzame inzetbaarheid van mensen. Bovendien is de professionalisering voor een aantal mensen ook een eerste stap geweest om zich verder te scholen. Concreter kan een investering in duurzame inzetbaarheid niet zijn.

Gouden tip

Benader de problematiek van fysieke arbeid niet fragmentarisch vanuit allerlei verschillende invalshoeken, maar bundel de activiteiten in een integraal beleid waarmee alle facetten die spelen in de organisatie worden geraakt.