Komkommerkwekerij de Lindenborg

‘Door de invoering van het nieuwe systeem kunnen er meer komkommers sneller worden verwerkt en is de fysieke belasting voor medewerkers gereduceerd.’

Over het bedrijf

Kwekerij de Lindenborg is sinds 1979 gespecialiseerd in de teelt van komkommers. Medewerkers besteden een groot deel van de tijd aan het oogsten van de komkommers. Zij gebruiken hiervoor tot voorkort een kar met daarop een stapel kisten die één voor één gevuld en omgestapeld worden. Daarnaast worden de karren met de kisten geduwd naar de sorteerafdeling en opgetild om deze te legen op de sorteerband.

Wat hebben we gedaan?

Kwekerij de Lindenborg heeft samen met Taks Tuinbouwtechniek een nieuw komkommercontainer­systeem ontwikkeld. Het gehele ontwikkeltraject heeft zo’n twee jaar geduurd, waarin diverse prototypes zijn getest door medewerkers. Door de invoering van een nieuw containersysteem wordt niet meer gewerkt met losse kisten, maar met twee grote containers op een kar. Omstapelen is niet meer nodig en de containers worden automatisch geleegd.

Wat heeft het opgeleverd?

Door de invoering van het nieuwe systeem kunnen er meer komkommers sneller worden verwerkt (circa 15%) en is de fysieke belasting zowel bij het oogsten als bij het sorteren gereduceerd. De verzuimkosten zijn verlaagd en medewerkers ervaren meer werkplezier. Bijkomend voordeel is dat er in het nieuwe proces minder schade aan gewas en de oogst optreedt.

Gouden tip

Investeer waar mogelijk in de verbetering van je productieproces: dat kan op verschillende manieren winst opleveren.