Gouda Vuurvast Services werkt aan gezondheid medewerkers

Gouda Vuurvast Services B.V. is gespecialiseerd in de vuurvaste bekleding van onder andere ovens. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het slopen van stenen, het spuiten en storten van beton en het opnieuw bemetselen van de ovenwanden met vuurvaste stenen. Vormen van belasting zijn het tillen van stenen maar ook van andere materialen (gereedschap, zakken) en het werken in ongemakkelijke houdingen.

Praktijkverhaal 58 - Gouda Vuurvast

Arie van Vliet, directeur Gouda Vuurvast Services B.V., vertelt over de aanpak: 'Mijn insteek is dat iedereen gezond zijn pensioen in moet gaan. Mijn vader heb ik verloren door o.a. blootstelling aan asbest in de bouw, daardoor ben ik extra gemotiveerd om aandoeningen die niet meteen zichtbaar zijn te voorkomen.'

Wat hebben we gedaan?

Vanaf 2010 zijn ze aan de slag gegaan met de aanpak van fysieke belasting. Er zijn coaches opgeleid, er zijn er inmiddels acht inclusief de directeur en de KAM-coördinator. 'Wij geloven erin dat het goed is als onze eigen medewerkers collega’s coachen, dit wordt zo eerder geaccepteerd. De coaches zijn veelal ook oudere medewerkers met fysieke klachten. Zij stellen zichzelf als voorbeeld hoe het niet moet en dat is krachtig. In de praktijk gaan de coaches het gesprek aan met de medewerkers. Het meest genoemde bezwaar is ‘tijd’. Ik denk dat het voortkomt uit een hoge mate van betrokkenheid. Fysieke belasting is iets wat continu aandacht vraagt.'

Wat heeft het opgeleverd?

Arie van Vliet: 'We hebben een laag ziekteverzuim gezien het werk dat we doen, deze schommelt tussen de 3,5 en 4% de afgelopen jaren. Daarnaast zien we een groot enthousiasme bij de medewerkers. Fysieke belasting is vaker een onderwerp van gesprek en medewerkers zijn zich bewuster van de risico’s. Het heeft ons laatst zelfs een ‘veiligheidsprijs’ opgeleverd van een opdrachtgever. Het leuke is dat onze medewerkers hiermee een duidelijke bijdrage leveren aan het creëren van hun eigen werkgelegenheid.'

Gouden tip

'Kijk vooruit en vooral naar mogelijkheden om te optimaliseren. Je hoeft namelijk niet ziek te zijn om beter te worden.'