Continu verbeteren bij Caterpillar

Caterpillar is een internationaal bedrijf met een lange historie in de bouw van landbouw- en graafmachines. Op de locatie in Den Bosch worden voorzetstukken voor machines gemaakt; het meest in het oog springen de bakken voor graafmachines. Van de ongeveer 220 medewerkers werken er zo’n 100 in de productie. Het productieproces omvat het snijden van metalen onderdelen, persen en voorbereiden, aflassen, afmonteren en tenslotte spuiten van de producten.

Praktijkverhaal 65 - Continue verbeteren bij Caterpillar

Fysiek zwaar werk

De verschillende werkzaamheden gaan gepaard met een hoge fysieke belasting. De producten worden steeds groter en zwaarder en ook de hijsmiddelen (bv. haken) zijn zwaar. Het slijpwerk brengt hand-armtrillingen met zich mee. Bovendien moet men bij het slijpen middelzware producten vaak handmatig omdraaien. Lassen gebeurt vaak in ongunstige werkhoudingen. Ook gedrag speelt een rol: ondanks de hijsmiddelen tilt men soms toch met de hand.

Maurice Rosbender, veiligheidskundige, vertelt over de pro-actieve aanpak van Caterpillar. ‘Het motto is: ‘’Veilig huiswaarts, iedereen, iedere dag”. En onder veilig verstaan we ook gezond’. 

Pro-actieve aanpak

Veiligheid en gezondheid staan al lange tijd op nummer 1 in het corporate beleid. Centraal staat het Caterpillar productiesysteem, dat een continu verbeterproces omvat. Op het ‘continu verbeter bord’ dat in de productiehal hangt, vullen medewerkers hun knelpunten, risico’s of ideeën voor verbetering in. 

Training

Werknemers krijgen periodiek een ergonomie training. Tijdens het praktijkonderdeel analyseren de medewerkers hun eigen werkplek. Naast risico’s van de werkplek wordt ook aandacht besteed aan de leefstijl en de invloed daarvan op belastbaarheid. Ook de ‘manufacturing engineers’ krijgen een cursus ergonomie zodat zij rekening houden met de fysieke belasting bij het ontwerp van werkprocessen en werkplekken.

Risicoanalyse

Voor elk werkstation in de productie voeren de manufacturing engineers en leidinggevenden taakrisicoanalyses uit met een risk assessment systeem van Caterpillar. Dit is ook het geval voor nieuwe werkprocessen en arbeidsmiddelen. Bij deze taakrisicoanalyse zijn de werknemers betrokken, omdat zij de processen het beste kennen en vaak goede verbeteringen bedenken. De taakrisicoanalyses hebben geleid tot diverse verbeteringen.

Bronmaatregelen

Diverse bronmaatregelen zijn ingevoerd zoals de herinrichting van werkplekken, tilhulpmiddelen en een andere volgorde van het bouwen van producten. Ook is er een brandmachine ingevoerd die handmatige slijpwerk overneemt. Bij een grote pers zijn verbeteringen aangebracht om producten makkelijk te verschuiven en om de ondermatrijs automatisch te verstellen. Ook zijn pasassen hol gemaakt om het gewicht te verlagen. Manipulatoren en schaarheftafels zorgen voor een betere positionering van het product zodat minder bukken of reiken nodig is. Naast deze technische verbeteringen zijn er mogelijkheden voor taakroulatie. Daarvoor is er een skillsmatrix opgesteld.

Continu verbeteren

Om de veiligheids- en gezondheidscultuur in kaart te brengen vullen alle medewerkers een enquête in en worden interviews afgenomen. Er is een ‘safety steering team’ opgezet dat een strategisch plan heeft uitgewerkt om via ‘continu verbeterprojecten' de veiligheidscultuur te versterken. Het safety steering team bestaat uit de veiligheidskundige, de productiemanager, leidinggevenden en productiemedewerkers en heeft wekelijks overleg. Per project worden door het safety steering team vrijwilligers geselecteerd die een week lang samen werken aan een oplossing. Als de oplossing positief uitpakt, wordt deze breed geïmplementeerd.

Hoe is de aanpak geborgd?

Het Caterpillar productiesysteem zorgt ook voor borging van de aanpak van fysiek zwaar werk. Het is immers een continu verbeterproces op basis van ideeën van de medewerkers zelf. De continu improvement cards moeten binnen 30 dagen opgelost worden en de oplossingsgraad wordt gemeten.

Wat levert het op?

De medewerkers zijn blij met de oplossingen, ze zien dat het goed geregeld is bij Caterpillar. Door herbeoordeling van de risicotaken nadat verbeteringen zijn doorgevoerd krijgt men zicht op risicovermindering. Effecten op ziekteverzuim zijn nauwelijks te verwachten omdat het verzuim al erg laag ligt. Daarnaast groeit het bewustzijn van medewerkers omdat zij zelf proactief bezig zijn met hun veiligheid, gezondheid en ergonomie.

Gouden tip

Als gouden tip geeft Maurice mee: ‘zorg voor een goede dialoog, zodat je weet wat de medewerker kan en wil en wat er vanuit het bedrijf nodig is en wat we kunnen we bieden. Alles is bespreekbaar. Bij Caterpillar is een dagelijkse verbeterdialoog per team onderdeel van het Caterpillar productiesysteem.