Hulpmiddelen

Agressie en geweld op de werkvloer  komt in sommige sectoren veel voor. Dit kan resulteren in werkgevers en werknemers die niet meer met plezier naar het werk gaan. Het is daarom belangrijk om als collega’s, werkgevers en werknemers, actief bezig te zijn met het aanpakken van agressie en geweld op de werkvloer. Vind hier verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen bij het verhelpen en/of voorkomen van agressie en geweld op de werkvloer.

  • Factsheet agressie door derden - Deze factsheet geeft meer informatie en cijfers over agressie op het werk.
  • Agressiewijzer - De agressiewijzer kan ondersteunen bij het maken van afspraken met collega's over agressief gedrag.
  • Afsprakenboek agressie - In het afsprakenboek agressie kunnen alle gemaakt afspraken omtrent agressie worden opgenomen en op die manier goed verspreid worden binnen de organisatie.
  • Wegwijzer agressie door derden - De Wegwijzer Agressie door derden helpt werkgevers en werknemers stapsgewijs bij de aanpak van agressie door derden op de werkvloer.