Hulpmiddelen

  • Factsheet agressie door derden - Deze factsheet geeft meer informatie en cijfers¬†over agressie op het werk.
  • Agressiewijzer - De agressiewijzer kan¬†ondersteunen bij het maken van afspraken met collega's over agressief gedrag.
  • Afsprakenboek agressie - In het afsprakenboek agressie kunnen alle gemaakt afspraken omtrent agressie worden opgenomen en op die manier goed verspreid worden binnen de organisatie.
  • Wegwijzer agressie door derden - De Wegwijzer Agressie door derden helpt werkgevers en werknemers stapsgewijs bij de aanpak van agressie door derden op de werkvloer.