Factsheet agressie door derden

Deze factsheet geeft meer informatie over agressie op het werk. De cijfers zijn afkomstig uit 2 enquêtes, uitgevoerd door TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek.