Ingezonden stukken

Wilt u / uw organisatie input geven op de Arbovisie 2040? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u uit om uw opvattingen en ideeën over de mogelijke invulling van de Arbovisie 2040 en de bijbehorende beleidsagenda schriftelijk aan ons kenbaar te maken. U kunt uw bijdrage sturen naar postbusarbovisie2040@minszw.nl.

Alle ingezonden stukken worden gepubliceerd op deze pagina. We verwachten nog een reactie van de Long Alliantie Nederland (LAN).

Documenten