Ingezonden stukken

Wilt u / uw organisatie input geven op de Arbovisie 2040? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u uit om uw opvattingen en ideeën over de mogelijke invulling van de Arbovisie 2040 en de bijbehorende beleidsagenda schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Alle bijdragen worden op deze pagina geplaatst.

U kunt uw bijdrage sturen naar postbusarbovisie2040@minszw.nl.

Documenten