Reactie Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) op Arbovisie 2040

De BA&O heeft de uitnodiging van het Ministerie van SZW opgepakt om haar reactie in te brengen over de invulling van de Arbovisie 2040. Deze reactie is verwerkt in bijgevoegd document.