Een mentaal gezonde organisatie, hoe doe je dat?

Maar liefst 20% van de werknemers gaf in 2022 aan dat zij mentale klachten ervaren (NEA). Het is belangrijk om de juiste aandacht te geven aan de mentale gezondheid op het werk. Zo kun je problemen voorkomen en werknemers – als dat nodig is – passend ondersteunen bij klachten. Daarom ontwikkelde het Trimbos-instituut de leidraad ‘Een organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid op het werk’

De perfecte organisatiebrede aanpak bestaat niet. De leidraad geeft houvast om keuzes te maken over de acties die nodig zijn. Er worden aanbevelingen en praktijkvoorbeelden gegeven over wat je op elk niveau in de organisatie kunt doen voor de mentale gezondheid. Kort samengevat: 

  • Bekijk problemen vanuit een organisatiebreed perspectief.
  • Geef proactief en blijvend aandacht aan preventie.
  • Begin klein en streef niet meteen naar volledigheid.

Voor wie? 

De leidraad is bedoeld voor HR-medewerkers, beleidsmedewerkers, preventiemedewerkers, arboprofessionals en andere geïnteresseerden die aan de slag willen met de mentale gezondheid in een organisatie vanaf zo'n 200 medewerkers. Het hulpmiddel maakt duidelijk met welk doel, op welke niveaus en onder welke voorwaarden je acties inzet.