Leidraad: een organisatiebrede aanpak van mentale gezondheid op het werk

Deze leidraad leert je hoe het opzetten van een organisatiebrede bril helpt om een mentaal gezonde organisatie te worden of te blijven. Door deze bril houd je rekening met stadia van mentale gezondheid, niveaus in de organisatie en randvoorwaarden voor succes. De organisatiebrede aanpak en aanbevelingen zijn gebaseerd op de meest recente evidence- en expert-based inzichten zoals omschreven in (inter)nationale richtlijnen.