Slachtoffers van de zogenaamde schildersziekte kunnen nu een beroep doen op de TSB-regeling; oude regeling vervalt

Vandaag vervalt de oude regeling voor tegemoetkoming van slachtoffers met CSE, de ziekte die ook bekend staat als de schildersziekte of OPS. Deze groep kon sinds 1 januari 2023 al aanspraak maken op een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De oude regeling bleef nog enige tijd openstaan, maar daarop zijn geen aanvragen meer binnengekomen. 

TSB-regeling ook voor ZZP’ers

Met de oude regeling konden alleen slachtoffers die in het verleden met blootstelling te maken hadden gehad in aanmerking komen. Met de huidige regeling kunnen ook mensen met een beroepsgerelateerde diagnose CSE een beroep doen op de TSB-regeling. Dit betekent dat ook ZZP’ers aanspraak kunnen maken. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de TSB-regeling?

Werkenden die een beroep willen doen op de regeling kunnen zich aanmelden via de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen (ISBG). Na aanmelding neemt het ISBG contact op om te bespreken hoe de aanvraagprocedure verder verloopt.

Lees meer informatie over de TSB-regeling.