TSB: tegemoetkoming ziek door gevaarlijke stoffen

Werkenden die ziek zijn geworden doordat ze tijdens hun werk in aanraking kwamen met gevaarlijke stoffen, kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen. Mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is mogelijk op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB).

De regeling is bedoeld voor werkenden met de ziekten:
•    longkanker door asbest;
•    allergisch beroepsastma;
•    ‘schildersziekte’ (CSE).
 
Het gaat hier om werkenden die tijdens het werk in aanraking kwamen met asbest, allergenen of vluchtige oplosmiddelen. Zij kunnen in aanmerking komen voor de TSB als aannemelijk is dat hun ziekte is veroorzaakt door het werken met deze gevaarlijke stoffen.
 
Werkenden die denken recht te hebben op de tegemoetkoming kunnen zich aanmelden via de website van het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Na aanmelding neemt het ISBG contact op om te vertellen wat er bij de aanvraagprocedure komt kijken.