RIVM en TNO onderzoeken toekomst van gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht hoe toekomstige ontwikkelingen impact kunnen hebben op gezond en veilig werken in de komende 20 jaar. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie bijvoorbeeld onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden worden blootgesteld? De invloed van toekomstige ontwikkelingen kan direct of indirect zijn en is moeilijk te voorspellen. Wel kunnen organisaties en beleidsmakers zich alvast voorbereiden op de mogelijke gevolgen. De horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’ helpt hen daarbij. 

Het RIVM en TNO hebben 33 ontwikkelingen in kaart gebracht die naar verwachting een impact zullen hebben op gezond en veilig werken. Het gaat bijvoorbeeld om een vergrijsde beroepsbevolking, globalisering, individualisering, robotisering, klimaatverandering en de toename van regels. Op basis van deze ontwikkelingen zijn vijf strategische thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de toekomst van gezond en veilig werk. Het gaat om: 

  • de kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen;
  • de toename van mentale belasting;
  • de veranderende autonomie van werkenden;
  • het belang van blijven leren tijdens en naast het werk;
  • de opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen. 

Op deze thema’s moeten beleidsmakers, werkgevers en overheidsorganisaties zich in ieder geval voorbereiden, aldus de onderzoekers.  

Voorbereid zijn op de toekomst  

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitkomsten helpen het ministerie bij het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden op de lange termijn, zodat minder mensen overlijden of ziek worden als gevolg van hun werk. De uitkomsten van dit onderzoek vormen input voor de Arbovisie 2040, een traject waarin een visie wordt ontwikkeld op het arbobeleid van de Nederlandse overheid in de komende jaren. 

Voor een verbeterde duurzame inzetbaarheid is het belangrijk om inzicht te krijgen in de risico’s en kansen die toekomstige ontwikkelingen voor de werkzame beroepsbevolking kunnen hebben. En daar met beleid op in te spelen. De brede inventarisatie van ontwikkelingen door het RIVM en TNO is een eerste stap. In de komende jaren zullen deze organisaties zich samen met het ministerie van SZW in blijven zetten om de vastgestelde ontwikkelingen en thema’s verder te onderzoeken.