Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondernemersvereniging evofenedex ondertekenen convenant om fysieke overbelasting in de sector duurzaam aan te pakken

Op 22 juli ondertekenden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex het convenant ‘TOP-coach aanpak’, waarmee beide partijen afspraken maken over een integrale en duurzame aanpak van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak heeft als doel om sectoren en bedrijven te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting. De TOP-coach aanpak stelt hiertoe gidsen beschikbaar die expertise en begeleiding op maat kunnen bieden aan de TOP coaches van de sectoren en bedrijven. Dit varieert van hulp bij een risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) tot aan het invoeren en borgen van oplossingen. 

In Nederland hebben 2 op de 5 werknemers te maken met lichamelijk belastend werk. Denk aan te zwaar tillen, veel bukken of aan de lopende band dezelfde beweging maken. In totaal lijden 460.000 werknemers daardoor aan een beroepsziekte aan hun rug, arm, nek, schouder, knie of heup. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, maar levert werkgevers en de maatschappij jaarlijks ook hoge kosten op. Om hier aandacht voor te vragen startte het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2020 de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’. Deze campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Focal Point Nederland en de Europese campagne Gezond werk: verlicht de last! en verschillende campagnepartners uit sectoren die te maken hebben met relatief veel fysiek zwaar werk. Via de TOP-coach aanpak worden sectoren en bedrijven gestimuleerd zelf aan de slag te gaan met het duurzaam aanpakken van fysieke belasting.

“We zijn blij dat evofenedex de aanpak van fysieke belasting bij handels- en productiebedrijven prioriteit geeft en dat we samen optrekken om lichamelijke belasting duurzaam aan te pakken. Ondernemersverenigingen en brancheorganisaties hebben een belangrijke rol in het agenderen van het onderwerp en bedrijven te faciliteren om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan”, aldus Heidi Boussen, directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Om van het magazijn echt een veilige en gezonde werkplek te maken, is een integrale strategie nodig die gedrag, leiderschap en cultuur borgt. Dat is vooral via de Code Gezond en Veilig Magazijn al jaren de inzet van evofenedex en de TOP-coach aanpak past daar goed in. We stellen onze adviseurs ter beschikking om bedrijven met maatwerk te helpen bij het organiseren en verankeren van een duurzame aanpak van fysieke belasting op de werkvloer”, aldus Sander Nieuwenhuizen, Senior Manager bij evofenedex.