Werkwijzer: wie doet wat rondom gevaarlijke stoffen?

Werken met gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen en zelfs ernstige ziektes veroorzaken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom samen met sociale partners en arboprofessionals de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. Deze digitale tool biedt betrokkenen helder inzicht in de eigen verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De werkwijzer is tot stand gekomen met ondersteuning door TNO en is ontstaan uit een initiatief van FNV.

Beeld: TNO

Taken en verantwoordelijkheden

Wanneer met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moeten op de werkvloer passende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het wel op een gezonde en veilige manier gebeurt. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is een goed functionerende en effectieve arbobeleidscyclus van belang. Het is hierbij noodzakelijk dat zowel werkgevers als werknemers – met name preventiemedewerkers en medezeggenschap - en arboprofessionals weten welke regels uit de Arbowet van toepassing zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. In deze werkwijzer is dit voor elke partij op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in beeld gebracht.

Gerichte informatie

Met deze werkwijzer in de hand kunnen werkgevers, werknemers en arboprofessionals elkaar aanspreken wanneer de verantwoordelijkheden die horen bij hun rol niet of onvoldoende worden nagekomen. De digitale tool is zo ingericht dat het voor de gebruiker mogelijk is om gericht de benodigde informatie te verkrijgen. Dit maakt de werkwijzer zowel een instrument voor alle betrokken stakeholders gezamenlijk, als een tool met specifieke informatie voor elke stakeholder afzonderlijk.

Download de werkwijzer.