Handreiking voor preventiemedewerkers gepubliceerd

Preventiemedewerkers spelen een belangrijke rol bij het gezonder en veiliger inrichten van de werkplek. Hoewel de Arbowet voorschrijft dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’, blijkt dat in de praktijk maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft.

Dit komt, onder andere, omdat de precieze invulling van de rol van preventiemedewerker open is gelaten in de Arbowet. Ook is de rol en positie van de preventiemedewerker voor veel mensen onbekend. Daarom publiceerden het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid deze zomer een handreiking voor preventiemedewerkers.

De "handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker" biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers en werknemers, maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.

Download de publicatie op het Arboplatform.