Kabinet reageert op aanbevelingen bescherming van arbeidsmigranten

De positie van arbeidsmigranten in Nederland heeft de afgelopen weken centraal gestaan in het publieke debat, als gevolg van recente besmettingen met het coronavirus in de vleesindustrie en de fruithandel. Deze besmettingen maakten duidelijk dat arbeidsmigranten beter beschermd moeten worden. Daarom presenteerde het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer, onlangs een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte termijn te verbeteren.

In het advies geeft het Aanjaagteam ook een inkijk in de mogelijke aanbevelingen op de langere termijn om structurele problemen en misstanden rond arbeidsmigranten aan te pakken. Op 3 juli 2020 gaf het kabinet een eerste reactie op het advies van dit team. De brief van het kabinet laat zien hoe het kabinet een aantal aanbevelingen snel op zal pakken en verschillende richtingen verder zal uitwerken.

Aanbevelingen

Op korte termijn wordt onder andere gewerkt aan een plan van aanpak om de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren, er wordt werk gemaakt van het stimuleren van de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties en onderzocht of er meer gebruik kan worden gemaakt van tijdelijke huurcontracten voor arbeidsmigranten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbeterde samenwerking tussen partijen zoals de Inspectie SZW, de NVWA, de GGD en de veiligheidsregio’s. Hiervoor wordt onder andere op korte termijn een samenwerkingsplatform voor toezichthouders ingericht. Op korte termijn komt het kabinet bovendien met een centraal informatiepunt voor arbeidsmigranten. Ook onderzoekt het kabinet of RNI-loketten een rol kunnen spelen bij service- en informatieverlening aan arbeidsmigranten.

Aansluiting met arboregelgeving

Daarnaast benoemt het Aanjaagteam dat aansluiting met de arboregelgeving nodig is om te zorgen dat bedrijven structureel de coronamaatregelen borgen. Hierbij is het belangrijk dat werkgevers een vertaling en uitwerking van deze maatregelen maken in hun risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Integrale benadering

Het kabinet geeft aan dat de bescherming van arbeidsmigranten urgent is en vraagt om een integrale benadering, waarbij zowel de verschillende departementen als private en publieke partijen goed samenwerken. Het kabinet kijkt om deze reden uit naar de nieuwe aanbevelingen die de structurele problematiek adresseren en zal na publicatie ervan wederom de Kamer over de reactie van het kabinet informeren.

Lees de volledige Kamerbrief hier.