Inventarisatierapport: Blootstelling aan chroom-6 op de werkplek kan nog plaatsvinden

Afgelopen vrijdag 3 juli werd het RIVM rapport: 'Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek' aangeboden aan de Tweede Kamer namens staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het RIVM concludeert op basis van onderzoek dat op de werkplek in Nederland nog steeds blootstelling aan chroom-6 kan plaatsvinden.

Voor het onderzoek heeft het RIVM de toepassingen van en blootstelling aan chroom-6 voor werknemers in Nederland geïnventariseerd waardoor een actueel beeld is ontstaan op basis van de beschikbare kennis. Er blijkt dat maatregelen om de blootstelling aan werkenden te beperken hard nodig zijn, ondanks de toegenomen aandacht voor de gezondheidseffecten en risico's die blootstelling aan deze stof met zich meebrengt.

Toepassing van chroom-6

Chroom-6 wordt in Nederland toegepast als oppervlaktebehandeling van metalen en plastics zoals hard verchromen en decoratief verchromen. Ook worden, op beperkte schaal, chromaat houdende primers en coatings voor specifieke toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie aangebracht. Daarnaast laat de inventarisatie zien dat ondanks de geldende REACH-restricties voor het gehalte van chroom-6 in specifieke producten zoals cement en leer, blootstelling voor de werkenden kan optreden bij contact met deze producten. Aanwezigheid van chroom-6 vanuit een toepassing uit het verleden kan blootstelling veroorzaken bij hoog energetische werkzaamheden zoals het schuren van oude verflagen of het lassen van chroomhoudende materialen.

Opzet van het onderzoek

Het rapport is gebaseerd op een drietal informatiebronnen; een analyse van de REACH autorisatie-aanvragen, een analyse naar gebruik en werkzaamheden die niet in de REACH autorisatie-aanvragen beschreven staan en tenslotte op een consultatie van Nederlandse brancheorganisaties en andere relevante partijen.