Handreiking om verspreiding coronavirus in bedrijven te voorkomen gepubliceerd

Vakcentrales FNV en CNV en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus binnen bedrijven tegen te gaan. De handreiking dient als hulpmiddel voor bedrijven om de werkomgeving coronaproof te maken.

Handreiking SER covid-19
Beeld: Dirk Hol

Iedere werkgever dient een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op te stellen volgens de Arbowet. Hierin wordt in kaart gebracht wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de werkzaamheden zijn. Deze nieuwe handreiking is gericht op maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 in de RI&E. Het is mogelijk voor werknemers om de handreiking aan te vullen met de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM, of met nieuwe praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek.

Samen een veilige werkomgeving creëren

Om een veilige werkomgeving te creëren, adviseren werkgevers- en werknemersorganisaties om werknemers en deskundigen te betrekken bij het proces. Er wordt geadviseerd om in gesprek te gaan met de volgende partijen:

  • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging;
  • De preventiemedewerker en andere arbodeskundigen binnen de organisatie;
  • De werknemers zelf.

Handreiking in ontwikkeling

De handreiking betreft een eerste versie. Op verschillende plaatsen in de handreiking is nog ruimte om aanvullingen toe te voegen. Deze aanvullingen dienen op bedrijfsniveau te worden gedaan. De volgende versie van de handreiking zal worden aangevuld met concrete maatregelen. Momenteel wordt daaraan gewerkt.

Het nieuwsbericht met meer informatie vind je op de website van de SER. Ook de handreiking is daar te downloaden.