Werknemers met ‘schildersziekte’ OPS kunnen beroep doen op financiële tegemoetkoming

Werknemers die als gevolg van hun werk het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel de ‘schildersziekte’, hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 maart 2020 een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Gedetailleerde informatie over de regeling en het indienen van een aanvraag vind je op de website van het OPS-Loket.

OPS schildersziekte

Wat is OPS?

Het Organo Psycho Syndroom (OPS), ook wel ‘schildersziekte’ genoemd, komt voor bij mensen die hebben gewerkt met vluchtige organische stoffen (VOS), ook wel oplosmiddelen genoemd. Deze aandoening komt vooral voor bij werknemers die in het verleden langdurig een te hoge blootstelling aan deze stoffen hebben gehad.


Aanvraag indienen

De regeling wordt uitgevoerd door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers dat hiervoor het OPS-loket heeft ingericht. Werknemers met een brief waarin de diagnose wordt gesteld, kunnen zich aanmelden bij https://ops-loket.nl/. Op deze website staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming vermeld. De inhoud van de wettelijke regeling kunt u hier vinden.