Onderzoek NVvA toont noodzaak samenwerking preventie beroepsziekten aan

Arboprofessionals, waaronder arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, werken te vaak langs elkaar heen bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Dat blijkt uit recent onderzoek van ArboUnie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA). Naast gebrekkige samenwerking benutten zij risico-instrumenten als de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te weinig. De NVvA heeft een training ontwikkeld om hier verandering in te brengen.

Uit het onderzoek door ArboUnie, waarin in totaal 390 veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen zijn bevraagd over hun manier van werken en samenwerken, blijkt dat er sprake is van een gat in de kennis over gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt ook dat er in de praktijk maar weinig aandacht is voor de preventie van beroepsziekten. Jaarlijks overlijden ruim 3000 Nederlanders aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Verdiepende RI&E niet uitgevoerd, slecht afgestemd PAGO

Het onderzoek laat zien dat de RI&E vaak niet diep genoeg ingaat op werken met gevaarlijke stoffen. Een verdiepende RI&E voldoet vaak wel, maar wordt niet vaak uitgevoerd. Het PAGO, gericht op het vaststellen van werkgerelateerde klachten, is daardoor te weinig afgestemd op de gezondheidsrisico’s van het werk. De risico’s op ernstige longziekten zoals astma en COPD, maar ook verschillende soorten kanker die kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, worden daarmee onderschat en onvoldoende aangepakt.

Training en intervisie samenwerking tussen arboprofessionals

Gedegen kennis over gevaarlijke stoffen is essentieel om de risico’s op waarde te kunnen schatten. En dat is nodig om werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat zij maatregelen moeten nemen. De samenwerking tussen de diverse arboprofessionals, onder wie arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen, moet ook veel beter. Arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, bij uitstek de specialisten als het gaat om gevaarlijke stoffen, werken zelden samen op dit vlak. Om deze reden heeft de NVvA de training ‘Gevaarlijke stoffen voor arbodeskundigen’ ontwikkeld. Deze training bestaat uit een theoretisch deel over gevaarlijke stoffen, de RI&E en het PAGO en intervisie op basis van casuïstiek. Het trainingsmateriaal is gratis beschikbaar.