Risico’s op de werkvloer, wat zijn ze?

Een recente enquête van EU-OSHA werpt nieuw licht op opkomende risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk in Europa. Zo blijkt dat bij 59% van de ondervraagde Europese bedrijven langdurig zitten als risicofactor wordt beschouwt voor de gezondheid van hun medewerkers. Het is daarmee de op twee na meest voorkomende risicofactor die door Europese ondernemingen wordt gemeld.

Langdruig zitten op werk

Dit zijn de eerste bevindingen uit de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener-3) van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA.Andere belangrijke risicofactoren

Uit de enquête blijkt ook dat verder de volgende risico’s ook van groot belang zijn op de werkvloer:

  • Repetitieve arm- en handbewegingen
  • Omgang met lastige mensen
  • Tillen en dragen van mensen of zware lasten

Ruim 45.000 bedrijven in 33 Europese landen hebben deelgenomen aan deze enquête. In het onderzoek wordt bovendien gedetailleerd ingegaan op psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkstress, intimidatie en pesten.

Vergelijking met resultaten van 2014

In vergelijking met de resultaten van de voorgaande enquête, Esener-2 uit 2014, blijkt dat de participatie van werknemers in het beheer van psychosociale risico's in een aantal landen gedaald is, terwijl het percentage bedrijven dat risicobeoordelingen uitvoert in een aantal landen is gestegen.

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek. Hierin zullen alle publicaties en definitieve resultaten, met onder andere een datavisualisatietool, vanaf 2020 te downloaden zijn

Zie ook

Zittend werk