Wat je moet weten over werken in de kou

Het voelt deze dagen koud aan, met maxima rond het vriespunt. De gevoelstemperatuur ligt plaatselijk zelfs rond de - 9°C. Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren en bovendien ziek worden. De werkgever is verplicht maatregelen te nemen om gezondheidsschade door kou te voorkomen.

Winter in de stad

Werknemers die in de buitenlucht werken kunnen te maken krijgen met kou, met name in de winter. Het gaat bijvoorbeeld om bouwvakkers, stratenmakers, tuinmannen, postbezorgers, politieagenten en werknemers in de agrarische sector. Maar ook werknemers in koel- en vrieshuizen of werknemers die in grote tochtige onverwarmde loodsen werken kunnen last hebben van kou op het werk.

Werkgevers moeten maatregelen treffen om gezondheidsschade als gevolg van kou te voorkomen. Als een lage temperatuur niet vermeden kan worden, moet de werkgever:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen;
  • de duur van de werkzaamheden verkorten;
  • de werkzaamheden laten afwisselen met werk op een warme plek.

Meer informatie

Meer informatie over werken in de kou is te vinden op de website van FNV Bondgenoten. Bekijk ook de gevoelstemperatuur (de ‘windchill’) in jouw regio. Op de website van de KNMI staat meer informatie over wat de gevoelstemperatuur precies is.