“Lichamelijke overbelasting beperken we met behulp van data en ICT”

“Lichamelijke overbelasting beperken we met behulp van data en ICT”

We zetten de schijnwerpers op Venray: daar vormen Martine Christians, Charles Vos en Anthio Straten samen een TOP-team dat lichamelijke belasting in hun distributiecentrum aanpakt. Ze vertellen welke ingrepen ze hebben gedaan op de werkvloer en hoe zij medewerkers betrekken bij het arbobeleid.

“Ons distributiecentrum in Venray is recent opnieuw uitgebreid,” vertelt Senior Manager Distribution Compliance EMEA Anthio Straten enthousiast, “Inmiddels hebben we 30.000 vierkante meter, dus zes voetbalvelden met een dak. Er worden onder meer voorraden opgeslagen, artikelen van nieuwe etiketten voorzien en bestellingen samengesteld. Daar komt veel duwen, trekken en tillen aan te pas. Bij bepaalde werkzaamheden lopen medewerkers veel, bij andere staan ze juist stil op een plek. Het werk kan dus lichamelijk zwaar zijn. Onze producten zijn gericht op gezondheid en welzijn, daarom vinden wij het extra belangrijk om ook aandacht te besteden aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.”

Preventiemedewerker Charles Vos vertelt hoe ze de herinrichting van het magazijn hebben aangegrepen om verbeteringen aan te brengen: “Door toepassing van ergonomische kennis en middelen, verlichten we de last voor onze medewerkers. We voorkomen bijvoorbeeld dat mensen ver moeten reiken tijdens het orderverzamelen door rollerbanen op de juiste positie te plaatsen en zwaardere en veel gepickte producten op grijplocatie te leggen. Ook in de werktafels op de assemblage afdeling zijn door onze afdeling Facilities & Maintenance rollerbanen aangebracht, waardoor dozen met minder inspanning verplaatst kunnen worden. Onze flowracks hebben een bepaalde helling, zodat je gebruik maakt van de zwaartekracht en minder hoeft te trekken. Bij de controlestations gebruiken we in hoogte verstelbare tafels en ergonomische vloermatten, zodat medewerkers groot en klein hun werk kunnen doen zonder klachten. Daarnaast gebruiken we natuurlijk welbekende logistieke hulpmiddelen als elektrische palletwagens en scharnierliften.” 

“Je zou het misschien niet direct verwachten, maar onze doelstelling om lichamelijke overbelasting te beperken, wordt deels behaald met data en ICT. Ons datagedreven pickingline-systeem verdeelt bestellingen op basis van volume en gewicht over dozen. Het zorgt ervoor dat een doos nooit meer weegt dan 19,8 kg, zodat we onder de arbonormen blijven. Het gewicht wordt in het proces gecontroleerd en als een doos toch te zwaar is, wordt dat aangepast. Dit is niet alleen goed voor onze eigen medewerkers, onze transporteurs hebben hier ook baat bij.” 

“In het magazijn is taakroulatie gedurende de dag verplicht”

Health & Safety Coördinator Martine Christians vertelt dat ook in de organisatie van het werk wijzigingen zijn doorgevoerd: “In het magazijn is taakroulatie gedurende de dag verplicht: iedereen wisselt elke twee uur van taak. We zien dat daardoor lichamelijke klachten verminderd zijn. We zijn daar meer sturend in geworden. Als iemand vroeger graag op een vaste plek wilde werken, stonden we dat soms toe. Maar nu weten we dat de lange termijn nadelen te groot zijn om toe te geven aan zulke korte termijn wensen.” 

“Toch dicteren we niet alles van bovenaf, integendeel. We vragen medewerkers expliciet om mee te denken over gezond en veilig werken. Dat is nodig: vaak weten ze waar de problemen zitten en zelfs wat een oplossing zou zijn, maar ervaren ze een drempel om daar iets mee te doen. Medewerkers kunnen het hele jaar door via een formulier meldingen doen bij de leidinggevende en het arbo-comité. Samen kijken we vervolgens hoe we het werkproces kunnen aanpassen. En ieder half jaar reiken we een Gouden Stip uit, voor de beste verbetertip. Iedere uitreiking lokt nieuwe meldingen uit. Zo houden we gezond en veilig werken levend op de werkvloer.”

“Dat doen we ook op andere manieren, bijvoorbeeld door lunchwandelen te bevorderen met een wandelpad op het industrieterrein en fitnessoefeningen langs de route. Ons Healthy &Happy @Work-team stimuleert beweging tijdens het werk, ook nu een deel van onze mensen thuis werkt. We doen mee aan allerlei gezondheid bevorderende initiatieven zoals Steptember, de 21 Days Challenge en de Week van de Werkstress. Medewerkers krijgen tijdens die week de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten zoals massages, yogalessen of een mindfullness training.”

“De kunst is om mensen steeds weer te enthousiasmeren voor hetzelfde onderwerp”

“In ons magazijn werken zo’n 260 mensen. Een deel van hen is in dienst, een ander deel werkt via onze partner Olympia. Wat betreft veilig en gezond werken behandelen we iedereen gelijk. Dus de flex- en vaste medewerkers krijgen dezelfde instructies en trainingen en doen uiteraard allemaal mee aan werkoverleggen. De jaarlijkse tiltraining is de afgelopen jaren ook flink geëvolueerd. Vroeger was het een centrale, informatieve bijeenkomst, nu worden op de werkplek zelf persoon-specifieke instructies gegeven. De kunst is om mensen steeds weer te enthousiasmeren voor hetzelfde onderwerp. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe oplossingen, middelen en invalshoeken. Van regels doornemen en tiltrainingen, tot informatiekraampjes en gastcolleges door ervaringsdeskundigen. Iedere zoveel tijd verzinnen we iets nieuws om veilig en gezond werken onder de aandacht te brengen en houden. Want: veiligheid komt niet per ongeluk!”

Ben je geïnspireerd geraakt door dit verhaal en wil je zelf aan de slag? Download het Stappenplan Lichamelijke Belasting en bekijk de sectorspecifieke tools op onze website. Heb je vragen? Neem contact op met je arboprofessional of stuur ons een bericht.