Praktische tips

Op deze pagina staan tips voor zowel werkgevers als werknemers om werkstress en burn-outklachten te voorkomen. Download de tipkaarten om deze af te drukken.

Tips voor werkgevers

1. Geef aandacht aan werkdruk

Ga met de Ondernemingsraad (OR) en werknemers in gesprek over werkdruk en wat goede maatregelen zijn om dit te beheersen. Betrek ze bij de besluitvorming hierover.

2. Zorg voor een open en veilig werkklimaat

Creëer een werkomgeving waar men alert is op risico’s die kunnen leiden tot werkstress en burn-outklachten, zoals pesten, agressie en/of werkdruk.

3. Breng in kaart en neem actie

Vul de zelfinspectietool in om te zien wat de Arbowet van je verwacht. Zo krijg je een beeld waar je staat en adviezen om mee aan de slag te gaan.

4. Benut bestaande informatie

Ga niet zelf het wiel uitvinden, want er is al veel beschikbaar. Kijk bijvoorbeeld op Arboportaal en ga te rade bij de branche, het Steunpunt RI&E of arbo-deskundigen. Ook collega-bedrijven kunnen je inspireren over maatregelen en interventies.

5. Ga na of jouw aanpak werkt en afdoende is

Evalueer de werking en effectiviteit van de getroffen maatregelen in jouw organisatie. Zo weet je of de aanpak toereikend is of dat meer nodig is, gelet op de oorzaken (werk-, privé-, leefomstandigheden).

Tips voor werknemers

1. Trek tijdig aan de bel

Laat je leidinggevende of werkgever weten wanneer de werkdruk voor jou (te) hoog is en ga hierover in gesprek, ook met je collega’s.

2. Onderneem actie en zoek hulp

Wees alert op stress-signalen en doe hier iets mee. Vraag bijvoorbeeld een preventief open spreekuur aan bij de bedrijfsarts of ga in gesprek met een vertrouwenspersoon. Benut de zelftesten en andere tools op Arboportaal.

3. Geef aan wat je nodig hebt

Ga in een gesprek met je leidinggevende of werkgever over de oorzaken (werk-, privé- en leefomstandigheden) en wat er nodig is.

4. Denk mee over maatregelen

Breng jouw ideeën en voorstellen in. Benut hiervoor ook de ondernemingsraad binnen je organisatie.

5. Agendeer een sociaal veilig en gezond werkklimaat

Kaart het samen met collega’s aan als er sprake is van ongewenste omgangsvormen (agressie, pesten, intimidatie) of te hoge werkdruk, zodat het op de agenda komt en bespreekbaar wordt.