Hey, het is oké: psychische klachten op het werk

43 procent van de mensen krijgt ooit een psychische aandoening. Ook veel werkgevers hebben mensen in dienst met psychische klachten. Op de website 'Hey, het is oké' vind je informatie, persoonlijke ervaringen en tips voor werkgevers.

Het doel van de campagne 'Hey, het is oké' is het wegnemen van het stigma op psychische aandoeningen, en het verlagen van de drempel om erover te praten. De campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.