Jongeren werkstress en flexibele arbeidscontracten

SZW heeft aan TNO gevraagd om de relatie tussen jonge werknemers, werkstress en flexibele contracten systematisch te onderzoeken op basis van de NEA en hierover een kort artikel te schrijven dat zich zal richten op de onderbouwing van de belangrijkste boodschap(pen) van dit rapport.